"Berzah" ile "kabir"; "saadet-i ebediye" ile "cennet" birbirinden ayrı menziller midir? Çünkü Üstad bunları ayrı ayrı kullanmış.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i Berzahı ifham ile ruh-u beşer rahmet-i Rahman'a ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır."(1)

Bu ifadeye göre insanın şahsi hayatının meskeni ölümden sonra kabirdir. İnsan-ı ekber olan kainatın gecesi ve hadsiz ervah-ı bâkiye kafilelerinin müşterek meskeni ise alem-i berzahtır. Ehl-i saadet ruhun kabrinde alem-i ervaha pencereler açılması ile (bk. Asa-yı Musa, On Birinci Mesele) ve alem-i berzahta dostlarıyla görüşecek olması (bk. On Yedinci Mektub) ve alem-i berzahın nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olması (bk. Yirmi Üçüncü Söz); ehl-i şekavet ruh için ise haps-i münferid olmasıyla (bk. On Üçüncü Söz) alem-i berzahta bu nimetlerden mahrum kalması gösterir ki, âlem-i berzah insana nisbeten vefat edenlerin ruhlarının umumi manada meskeni, kabir ise her bir ruhun hususi menzilidir.

"Saadet-i ebediye iki kısımdır: Birinci ve en birinci kısmı: Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır."

"İkinci kısmı ise, saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikâh olmak üzere üçtür."(2)

Bu ibareye göre maddî veya manevi nimetlere mazhariyetle elde edilecek saadetin kemali cennette olacaktır.

"Elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat; bir Rahman-ı Rahîm'in rahmetiyle, sevdiği ibadına hazırladığı niam-ı Cennet'in numuneleridir, denilebilir ve denilir ve öyledir."(3)

Yukarıdaki cümlede insanın dünyada iken cennetin nümunelerine mazhar olduğunu göstermekle daha dünyada iken saadet-i ebediyenin nümunesini hissedebileceğini anlamaktayız.

"... silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın."(4)

Bu ifadede, hasenatın içinde bulunan saadetin çiçek şeklinde bulunan numünelerinin ancak cennette meyve şeklinde kemale ereceğini ifham ediyor diyebiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.
(2) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 25. Ayet Tefsiri.
(3) bk. Sözler, Onuncu Söz, Altıncı Hakikat, Haşiye.
(4) bk. age., Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yazar:
Kategorileri:
B
Okunma sayısı : 7.644
Word indir Pdf indir
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...