"Berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fânide bâki zevk arayan nefsime itiraz geldi." Bu bağlamda, vesvese kalpten mi nefisten mi geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın şerri, yanlışı ve kötülüğü isteyen cihazları olduğu gibi hayrı, doğru ve iyiliği isteyen latife ve duyguları da bulunuyor. Mesela, bozulmamış vicdan, kalp ve ruh daima hak ve güzeli ister ve ararken nefis, vehim, şehvet ve öfke gibi süfli duygular da ıslah edilip gem vurulmaz ise, insanı daima şerre ve kötülüğe teşvik eder.

Bu husus âyette şu şekilde ifade ediliyor:

"(Yûsuf dedi ki:) 'Hâlbuki (ben) nefsimi temize çıkarmıyorum. Muhakkak ki nefis, dâimâ kötülüğü emredicidir; ancak Rabbimin merhamet ettiği (koruduğu kimse) müstesnâ. Şübhesiz ki Rabbim, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.' " (Yusuf, 12/53)

İnsanın kalbine ve aklına gelen şeyler iyi ve güzelse, bu ya melek ilhamıdır ya da vicdanın ilahi ayarlarının bir tezahürüdür. Şayet kalbe ve akla gelen şeyler fena ve çirkin ise, bunlar ya şeytandan ya da nefis gibi şeytanın sözünü dinlemeye müsait süfli duygulardan geliyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...