"Beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şedîdâne kapılacak idik." İzah eder misiniz, cereyanlar nedir, kesin bulaşır mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şedîdâne kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimâne, hem tabiat-ı âlem-i İslâma münâfi, hem ehl-i imânın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine mübayin, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık, âlem-i İslâmı fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürükleyecektik."(1)

Birinci cümle, bu zamanda fikir ve ideolojilerin yayılma metodundan bahsediyor. Yani insanlığın sosyal ve siyasal evreler geçirdiğini ve bu evrelerin de kendine özgü yayılma şekillerinin olduğundan bahsediyor. Önceleri kavga, devletler ve milletler arasında vuku bulurken, şimdi sınıflar arasında vuku buluyor. Hâl böyle olunca, zararlı bir fikrin dünyaya yayılması daha bir kolay ve daha bir tesirli oluyor.

Şayet Osmanlı Almanya ile beraber harpten galip çıksa idi, Avrupa’nın o bozuk fikriyatı daha hızlı ve daha şiddetli bir şekilde bize hükmedecekti. Mağlubiyet Osmanlı halkını biraz daha o fikre karşı yumdu, yani küstürdü. Malum mağlup olan bir milletin, galip tarafın fikriyatını benimsemesi biraz daha zordur.

Birinci cümlede fikrin yayılma metodundan bahsederken, ikinci cümlede ise o fikrin Osmanlıya girmesinin gecikmesinin özel bir nedeninden bahsediliyor.

Burada bahsedilen "müstebit cereyan" komünizm ve sosyalizmdir. Evet, Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi, komünizm felsefesi İslam âleminin, hatta insanlığın tabiatına zıt bir felsefedir. Ve zıt olduğu için de en fazla yetmiş yıl dayanabilmiştir.

Diğer cereyan ise, kapitalizm ile alude Avrupa’nın sefih medeniyetidir. Ki bu medeniyetin menfi ve olumsuz tarafı, müspet ve olumlu tarafına galip gelmiş ve bu medeniyeti habis yapmıştır. İslam âleminin bu habis medeniyete kayıtsız şartsız tabi olması düşünülemez.

Bu meseleyi keskin hatları ile şöyle olurdu şeklinde değil de ehvenüşşer noktasından değerlendirmek gerekir. Yani mağlubiyet galibiyetten daha ehven bir durum olduğu için, kader öyle hükmetmiş, demek daha doğru olur kanaatindeyiz.

(1) bk. Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...