Block title
Block content

"Beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan..." Dünya için neden "beşik ve gemi" kelimeleri kullanılmış olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, mahşer-i acaip olan şu koca arzı, âdi bir hayvan gibi imâte ve ihyâ eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden, seyyârâtı meleklerine tayyare yapan bir Zâtın, bu derece muhteşem ve sermedî Rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhît hâkimiyeti, elbette, yalnız böyle geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nâkıs, tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz."(1) 

Dünya, canlıları üzerinde hem besleyen hem eğlendiren hem de rahat ettiren bir beşik gibidir. Beşik teşbihi; bebeğin beşikte nazlı bir şekilde gelişip büyümesi gibi, insan da şu dünya beşiğinde nazlı bir bebek gibi gelişip büyütülüyor, manasına işaret ediyor.

Gemide de benzer bir  mana var. Evet, dünya, uzay okyanusunda insanı seyahat ettiren bir gemi gibidir. Bu geminin rotası sonsuz hayat olan ahiret hayatıdır. İnsan bu dünya gemisi sayesinde maksada yürüyor. Gemi olmadan sahile varılamadığı gibi, dünya gemisi olmadan da ahiret sahiline varılamaz.

Bütün bu nimetleri bize bahşeden Allah, elbette daimi bir mekânı daimi bir meskeni de bize ihzar edecektir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dokuzuncu Hakikat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 983 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...