"Beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkâr ediyorum. Yalnız beşerin duası, bir fiilî dua nevinde samimî bir ihtiyaç ile cüz’î kesbi, bir makbul dua hükmüne geçer." Açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Keşfiyatlar, insanların bu asırda mazhar oldukları fen ve teknolojidir. Kuvvet ve iktidar ise, bu fen ve tekniğin insana sunduğu bir takım nimet ve artılardır. Mesela füze, savaş uçağı, atom bombası gibi kitleleri kolaylıkla imha edecek silahlar, Allah’tan korkmayan tanımayan keferelere vehmi bir İlahlık davasını ve sahte bir kuvveti vermiş. Bu yüzden aşırı bir derecede şımarıp kibir ve gurura giriyorlar. "Biz bu silahlarla her istediğimiz yaparız, kimse bize dur diyemez." gibi bir ruh haline bürünüyorlar. Hatta imtihan gereği, Allah onlara bir mühlet ve imkan da veriyor. Onlar bu mühlet ve imkanı zulüm ve katilde kullanıyorlar. Birinci ve İkinci Dünya harpleri gibi...

Halbuki bu fen ve tekniği Allah insanlara fiili duasının, yani çalışıp gayret etmesinin bir neticesi olarak ikram ve ihsan ediyor. İnsanlar bu gibi ikram ve ihsanları iman ile bilip şükretmek iktiza ederken, cüzi, fiili duayı külli bir yaratmak olarak algılayıp kibir ve gurura sapıyorlar. Haşa hadlerini aşarak, Allah’a meydan okuyorlar. İşte Üstad Hazretlerinin "inkar ediyorum" dediği husus, beşerin bu sahte algısı ve temellük davasıdır.

Halbuki bu fen ve teknik, Allah’ın bu asrın insanlarına bir ikram ve ihsanıdır ve şükür isterler. Bunların zülüm ve katilde değil, adaletin tesis edilmesinde istihdam olunması iktiza eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...