"Beşerin başı ihtiyar; edvar-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esaret, şimdi dahi ecirdir, başlamıştır, geçiyor..." Bu devirler ne zamandan beri var, bu tabakalar neyi ifade ediyor, iktisadî tabakalar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın Lemeat'ta nazara verdiği tabakalar, her zaman ve her şeyde geçerlidir. Yani beşer, vahşetten ta malikiyet dönemine kadar dinlerde, hürriyetlerde, ilimde ve teknolojide, medeniyette, mücadelelerde, idrak ve anlayışlarda ciddi manada birçok değişimler göstermiş ve geçirmiştir.

Mesela, vahşet ve bedeviyet dönemindeki din ve malikiyetle serbestiyet dönemindeki İslamiyet arasında çok farklar ve merhaleler vardır. Boşlukları diğer dinler doldurmuştur.

İlim ve teknolojide; vahşet ve bedeviyette taşı yontamayan beşer, malikiyet döneminde uzay gemileri icat etmektedir.

Medeniyet noktasında; bidayette münferit yaşayan insanlar, malikiyette ise; şehir hayatına ve içtimâî yaşantıya intibak etmiştir.

Mücadele ve muharebeler ise; Hz. Âdem (a.s)’ın iki oğlunun kavgasından başlamış ve kıyamete kadar da devam edecektir. Ancak her devrin vaziyetine göre bu muharebe ve mücadeleler şekil ve suret değiştirmiştir. Malikiyet dönemine kadar kuvvete ve güce dayanan muharebeler, malikiyet döneminde ilme, fenne ve diplomasiye dönmüştür. Toprağın ve kuvvetin yerini, ilim ve teknoloji almıştır.

Eskiden bir devletin diğer bir devletle muharebesi sınırlı olduğundan, Üstadımız buna hafif muharebe diyor.

Bugün ise sınır, hudut, coğrafya, ırk, din, mezhep ve cinsiyet tahdidi olmayan sınıflar ve insan tabakaları arasındaki geniş mücadele daha ciddi ve daha tehlikelidir.

Bütün bu tabakaların merhale merhale aşılarak, en güzel ve ideal devir olan malikiyet ve serbestiyet dönemine geçiş, peygamberlerin ve dinlerin gönderilmesinin güzel ve harika bir neticesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İnsanlık Modern Kölelikten Kurtuldu mu? (Video: Dr. B. SABAZ)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...