"Beşerin başı ihtiyar; edvâr-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esaret, şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır, geçiyor..." Bu devirler ne zamandan beri var, bu tabakalar neyi ifade ediyor, ekonomik tabakalar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın Lemeat'ta nazara verdiği tabakalar, her zaman ve her şeyde geçerlidir. Yani vahşetten ta malikiyet dönemine kadar beşer; dinlerde, hürriyetlerde, bilimde ve teknolojide, medeniyette, mücadelelerde, idrak ve anlayışlarda ciddi manada farklılıklar ve inkılaplar sergilemiştir...

Mesela, vahşet ve bedeviyet dönemindeki din ile malikiyet ve serbestiyet dönemindeki İslamiyet arasında çok fark ve merhale vardır. Boşlukları diğer dinler doldurmuştur.

Bilim ve teknolojide; taşı yontamayan beşer, malikiyet döneminde uzay gemileri icat etmektedir.

Medeniyet noktasında; bidayette hayvanca yaşayan insanlık, malikiyette ise; şehir, toplum ve sosyal hayata intibak etmiştir.

Mücadele ve muharebeler ise; Âdem (a.s)’ın iki oğlunun kavgasından başlamış, kıyamete kadar devam edecektir. Ancak her devir ve çağın vaziyetine göre bu muharebe ve mücadeleler şekil ve suret değiştirmiştir. Malikiyet dönemine kadar kuvvete ve güce dayanan muharebeler, malikiyet dönemide ilme, fenne ve diplomasiye dönmüştür. Toprağın ve kuvvetin gücü yerine, bilimin ve muhabbetin gücü gelmiştir.

Eskiden bir devletin diğer bir devletle muharebesi sınırlı ve mevzi olduğundan, Üstadımız buna hafif muharebe diyor.

Bugün ise; sınır, hudut, coğrafya, ırk, din, mezhep ve cinsiyet tahdidi olmayan sınıflar ve insan tabakaları arasındaki geniş mücadele daha ciddi ve daha tehlikelidir.

Bütün bu tabakaların merhale merhale aşılarak, en güzel ve ideal devir olan malikiyet ve serbestiyet dönemine geçiş, peygamberlerin ve dinlerin gönderilmesinin güzel ve harika neticesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...