Block title
Block content

Beşinci Söz'de; "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek" ifadesindeki "büyük günahlar" yedi büyük günah mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "yedi büyük günah" ifadesi belirtilmediğine göre, bütün büyük günahları anlamak daha makul olur. Yedi büyük günahın dışında pek çok büyük günahlar vardır ki bunların en büyüğü olan yedisini işlemeyip, geri kalanı işlenebilir gibi bir mana  algılamak ya da buna benzer bir yorum yapmak pek mümkün olmaz.

Üstad Hazretleri kebairi, yani yedi büyük günahı şu şekilde izah ediyor:

"Hem mektubunuzda yedi kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur; fakat ekberü'l-kebâir ve mûbikat-ı seb'a tâbir edilen günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid'alara taraftar olmaktır."(1)

Yedi büyük günahın meali: Cinayet, zina, şarap içmek, anne ve babaya asi olmak, kumar oynamak, mahkemede yalancı şahitlik etmek, dine zarar veren batıl ve bidat fikirlere taraftar olmaktır.

Farzlar ise, İslam’ın beş şartı olan namaz, oruç, zekat, hac, Kelime-i Tevhid'dir.

Üstad Hazretlerinin, farzları yapan ve kebairi terk eden, bu zamanda kurtulur, tespiti, bu zamanın şartlarına ve gereklerine uygun bir tespittir. Yani yukarıdaki yedi büyük günahı işlemeyip, farz emirleri ifa edersek, inşallah bu zaman şartları içinde ehl-i necat oluruz, deniyor.

(1) bk. Barla Lâhikası, (259. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...