Beşinci Şua Yirminci Meselede geçen, su-i istimalat nedir; Gençlik Rehberi'nde unutkanlık bahsinde geçen su-i islimalat ile aynı şey midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasıl ki kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe'ye ebâbil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyanın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o dâbbe bir nevidir. Çünkü, gayet büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki, اِلاَّ دَابَّةُ اْلاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ("Asâsını kemirmekte olan bir ağaç kurdu." Sebe' Sûresi, 34/14) âyetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü'l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş."(1)

Burada Üstad'ın "sefahat ve su-i istimal"den kastettiği mana; fuhşiyat ve zinadır.

Dabbe'den kastedilen mananın, bulaşıcı bir hastalık olduğu ve bu hastalıktan da iffet ve takva ile korunulaabileceğine işaret ediyor. Yani dabbenin, zina ve fuhuş ile yayılan bir hastalık mikrobu olma ihtimali kuvvet ile muhtemeldir. Bu dabbeden korunmanın en güzel yolu da iffetli ve takvalı olmaktır.

(1) bk. Beşinci Şua, İkinci Makam, Yirminci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten," ____ Fakat seriütteessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanların hevesât-ı nefsâniyesini mütemadiyen tehyiç edecek açık saçıklık, elbette çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. 24. Lem´a | 200
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yarenyaman
ozaman dabbe için aids diyebilirmiyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Aids, terör, kene veya bir başka mikrop ve zararlı hayvan, her birisi dabbetül arz ifadesinin altında yer alabilir. Ancak hiç birisi tek başına dabbetülarz manasını karşılayamaz. Farklı yorumlara açık bir ayettir. Dolayısı ile farklı yorumlar yapılabilir. Ancak kesinlikle sadece bu anlama gelmektedir, şeklinde bir tek manaya hasretmek doğru değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"hevesât-ı nefsâniyesini mütemadiyen tehyiç edecek açık saçıklık" Dabbe -açık saçıklığa- kapı açacak herşey olabilir..Allahu a'lem..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...