Block title
Block content

Beşinci Suret'te geçen, “Pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor.” ifadesinde nişan, yaver-i ekrem ve nutuk kelimelerinden ne anlamalıyız? Bu cümlenin şefkatle münasebetini kurabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Temsilde geçen nişanların mucizeler, yaver-i ekremin Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz, nutkun ise İlâhî ferman olan Kur’an olduğunu söyleyebiliriz.

"Bin nişan ise, ehl-i tahkik yanında bine baliğ olan mu'cizât-ı Ahmediyedir. (A.S.M.) Nuranî ferman Kur'ana ve üstündeki turra ise i'cazına işarettir." (Sözler, Yirmi İkinci Söz)

"Peygamber olan zâtın da, zahiren ve bâtınen halka olan hâkimiyetini devam ettirmek için, maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, Hâlık ile olan derece-i münasebet ve alâkasını göstermek için de, bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mu'cizelerdir.”  (İşârâtü’l-İ’caz)

Temsilde, padişah için kullanılan şefkat kelimesi Cenâb-ı Hakk'ın rahmetine işaret etmektedir. Şefkat kelimesiyle verilen mesaj şudur:  İnsanlık âleminin yokluğa gömülmesine ve hiçliğe atılmasına Cenâb-ı Hakk'ın rahmeti müsaade etmez. Ahiretin gelmesini O’nun Sevgili Peygamberi de (asm.)  bütün insanlık namına istemektedir. En küçük bir canlının en cüzi isteklerini bile mükemmel olarak yerine getiren Allah, elbette bu külli, umumi ve çok önemli duayı kabul edecek ve bu fani dünyanın sakinlerini rahmetiyle ebedî bir âleme sevk edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Suret | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 4246 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...