"Beşîr ve Nezîrin (a.s.m.) basar ve basîreti, hakikatı hayalden tefrik edememekten münezzehtir, celildir, celîdir veya insanları kandırarak mağlatalara düşürtmekten, meslek-i âlileri ganidir, âlidir, temizdir, tahirdir!" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânı talim eden Cenâb-ı Hakka kasem ederim ki, o Beşîr ve Nezîrin (a.s.m.) basar ve basîreti, hakikatı hayalden tefrik edememekten münezzehtir, celildir, celîdir; veya insanları kandırarak mağlâtalara düşürtmekten, meslek-i âlileri ganîdir, âlidir, temizdir, tâhirdir!" (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 23-24. Ayetler)

"Beşir" cennet ile müjdeleyen "Nezir" de cehennem ile korkutan demektir. Peygamber Efendimiz (a.s.m) insanlığı cennetle müjdelerken, cehennem gibi dehşetli bir tehlikeden de sakındırıyor.

Böyle önemli ve büyük bir konuda ya da davada, kendi ikna olmadan kendi basar ve basireti ile görüp iman etmeden başkaları bu fikre davet etmesi beklenemez.

O (asm) ki düşmanlarının bile "el Emin" diye bildiği, doğruluğu ve dürüstlüğü ile şöhret bulmuş ve aynı zamanda çok zeki olan birisi. Bu durumda insanlığı böyle büyük bir konuda yanıltması, yalan söylemesi, görmediği bir şeye gördüm demesi ve insanları büyük bir yalana yönlendirmesi asla mümkün değildir. Onun yüce ahlakı, yüksek karakteri böyle alçak ve adi yollara tevessül etmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti, harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise, vücut müsaade etmediği için, mütehayyelâtları intizam bulamıyor." İzah eder misiniz, neden vücut müsaade etmiyor?

- "Şu zatın delâil-i sıdkı ve berâhin-i nübüvveti, yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki, ehl-i dikkat için, hemen umum harekatı ve ef’âli, ahval ve akvâli, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini isbat eder." İzah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...