Block title
Block content

Besmele lafzında "de ki" eki geçmediği halde, neden tefsirlerde varmış gibi kullanılıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual:     ve    gibi ayetlerde makasıd-ı erbaaya işaretler var mıdır?"

"Cevap: Evet,     kelimesi, Kur'an'ın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. Bu mezkur ve mukadder olan  kelimelerine esas olmak üzere 'tan evvel kelimesi mukadderdir. Yani, "Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve talim et." Demek besmelede İlahi ve zımni bir emir var." "Binaenaleyh, şu mukadder olan emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü resul olmasaydı, tebliğ ve talime memur olmazdı. Kezalik, hasrı ifade eden car ve mecrurun takdimi, tevhide imadır."
(1)

“Kul “ “de ki” emir kelimesini, müfessirler kendi hevalarına göre değil, gramer ve belagat ilminin esaslarına göre koyuyorlar. Yani “de ki” kelimesi, cümlenin başında zaten zımni ve mukadder olarak vardır, işte müfessirler bu zımni ve mukadder ifadeyi eserlerinde açık ve somut bir şekilde yazıyorlar. Üstad Hazretleri de aynı tarzı yukarıdaki ifadelerinde kullanıyor.

Allah, her ayet ve kelamında zımni ve mukadder olarak, Peygamber Efendimize (asv) hitap ve beyanda bulunmaktadır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (asv)'ın ismi Kur’an’da az geçmektedir.

(1) bk. İşaratül-İcaz, Fatiha Suresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...