Block title
Block content

Besmele nedir? Kainatta cereyan eden hadiseler arasında bir bağ mıdır, bir kalıp mıdır; insandaki sayısız cihazları çalıştıran elektrik gibi midir?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Besmeleyi en güzel en kapsamlı olarak Birinci Söz  ve  On Dördüncü Lem'a’nın İkinci Makamı tefsir etmektedir. Bu risaleler güzelce tahkik edilirse besmelenin mana ve derinliğini inşallah idrak etmiş oluruz.

Besmele, Allah’ın adı ile hareket etmek manasına geldiği için, mümin her işine Allah’ın adı ile başlamalıdır. Bu manayı insana ders ve terbiye vermek için Allah kelamına bu mübarek ayeti ile başlıyor. Yani Kur’an ve surelerin besmele ile başlaması insana manen diyor ki "her işinizde ve amelinizde benim adımla, benim namımla başlayın ve benim rızam dairesinde hareket edin ki bende sizi  kul olarak kabul edeyim" diyor.

Besmele Allah ile kul arasında kudsi bir bağdır. İnsan bu bağ ile Allah’ın sonsuz kudret ve rahmetini arkasına alıyor.

Başta bismillah zikirdir. Ahirde, elhamdulillah, şükürdür. Ortada, fikir isemevcut nimetlerin üzerinde tecelli eden esma-i ilahiyeyi okumaktır. Bu, sadece rezzakkiyete talluk eden bir formül değildir; her esmanın tecellisi için kullanılmalıdır.

"Bismillah" kelimesi, mevcudatın arkasındaki Allah’ın kudret ve tasarruf elini ifade eden bir semboldür. Yani, her şeyin dizgini ve tasarrufu onun elindedir. Bütün sebepler onun icraat ve işlerine birer perde, birer bahane hükmündedir, manasını beyan ediyor. Biz bu manayı anlayıp, iman ile Allah’a bağlanırsak, her şeyin baskı ve yükünden sıyrılıp, manen büyük bir huzuru kazanırız. Şayet, hadiseleri sebeplere verip, kendimizi de onun terbiye ve idaresinden hariç addedersek, o zaman her şey bize binen bir yük, her hadise bir baskı aracı haline gelir. O zaman hayat bir zindan ve elem kaynağı olur.

Mevcudat zaten hal dili ile açık olarak Allah’ın tasarruf ve terbiyesini ilan ediyor. Biz de iman ve intisap ile o mevcudatın ritmine uymamız gerekir. Yoksa, kainatın rağmına hareket etmiş oluruz; hem asi, hem de hain vasfını alırız.

Allah’ın kudret ve bereketi, biz iman etmesek de zaten kainatta işliyor. Burada önemli olan bizim iman ile bu kudret ve bereketi tanıyıp idrak etmemizdir.

Biz iman ile "bismillah" manasını idrak edince, bize manevi bir kuvvet ve bereket olur. Hakikat-i hal ile mutabık bir vaziyete girmiş oluruz. O zaman her türlü işimizde maddi manevi bir kolaylık elde ederiz. Yani, mevcudatta irade ve şuur olmamasından, her hali ile "bismillah" manası hükmediyor. Fakat insanda hakiki olarak "bismillah" hükmederken, yani  ilahi tasarruf ve terbiye işlerken, imansızlıktan gelen cehaletle manevi kuvvet ve bereketi hükmetmeyebilir. Bu manevi kuvvet ve bereketin gelmesi ve tesir etmesi imana bağlanmış.

"Allah'a kul olana her şey hizmetkar olur. Ve Allah'a isyan edene ise, her şey düşman olur." fehvâsınca, mahlûkat şekil ve tavır alır. Ateşin Hz. İbrahim (as)'e,  balığın Hz. Yunus (as)'a  ve inek ile arının, insana musahhar olması birer örnektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.bütün herşey Allahım' ım celle celalüh senin adınla başlıyoruz diyor her an yaratılışları devam ettirildiğinden her an başlıyor ve besmeleyi zikrediyorlar öylemi.Bizi Allah yarattı Allah başlattı. her an başlıyor her an devam ettiriliyorlar Elhamdülillah. yaratılanlardaki zikri duymak böylemi başlar acaba her yaratılan her an yaratmayı devam ettiren Allahı yaratılanlarda بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ile tefekkür etmekle. atomlar atom altı parçalar manevi duygular her an Allah tarafından yeniden bismillah dedirtiliyor herşeye. illada bütün zerreler Allah diye bağırmasını beklememeli tefekkürle böyle zikrettiklerini görmeli.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...