Block title
Block content

Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de ispattır; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an haşri nasıl ispat ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsbat makamının binlerce misalleri vardır. Meselâ:

"Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, ölüleri de diriltir. Ve O, her şeye kâdirdir." (Rûm, 30/50)

Her bahar mevsiminde yeryüzünün diriltilmesi keyfiyetinde üç yüz bin tarzda haşrin numunelerini nihayet derecede girift, birbirine karıştırdığı halde, nihayet derecede intizam ve temyiz ile beşerin nazarına gösteriyor ki; “Bunları böyle yapan zâta, haşir ve kıyamet ağır olamaz.” der.

Hem zeminin sahifesinde yüz binler türleri, beraber birbiri içinde kudret kalemiyle hatasız, kusursuz yazmak; bir tek Vâhid-i Ehad'in sikkesi olduğundan, şu âyetle Güneş gibi vahdaniyeti isbat etmekle beraber, Güneş'in doğması' ve batması gibi kolay ve kat'î, kıyamet ve haşri gösterir. İşte âyetteki “nasıl” lafzındaki keyfiyet noktasında şu hakikati gösterdiği gibi, çok surelerde ayrıntılarıyla zikreder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...