Block title
Block content

Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de methtir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an Cenab-ı Hakk'ı nasıl medhediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhamdülillah" ile başlayan beş surede Kur'anın beyanatı, Güneş gibi parlak, yıldız gibi zînetli, semavat ve zemin gibi haşmetli, melekler gibi sevimli, dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli, âhirette cennet gibi güzeldir. İlgili sureler ve bunların ilk âyetleri şunlardır:

 

"Her türlü hamd, âlemlerin Rabbi, olan Allah’a mahsustur." (Fatiha, 1/1)

 

“Her türlü hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Sonra, kâfirler hâlâ başkalarını Rablerine denk sayıyorlar.” (En’am, 6/1)

 

“Her türlü hamd, o Allah'a mahsustur ki, kuluna Kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik kılmadı.” (Kehf, 18/1)

 

“Her türlü hamd, o Allah'a mahsustur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ahirette de hamd O'nundur. O Hakîm- Habîr’dir.” (Sebe’, 34/1)

 

“Her türlü hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratılışta dilediğini ziyade kılar. Gerçekten Allah, her şeye kâdirdir.” (Fatır, 35/1)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...