Block title
Block content

Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de zemmdir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an gıybeti nasıl kötülüyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gıybet, birisinin ardından onun hoşlanmayacağı şeyleri söylemektir. İlgili âyet şöyle der:

 

“(Birbirinizin gıybetini yapmayın.) Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” (Hucurat, 49/12)

 

Bu âyette başkasını kötülemeyi altı derece kötüler, gıybetten altı derece şiddetle sakındırır. Şöyle ki:

 

Malûmdur: Âyetin başındaki hemze, sormak manasındadır. O sormak manası, su gibi âyetin bütün kelimelerine girer.

 

İşte birinci hemze ا (mi) ile der: Acaba sual ve cevab mahalli olan aklınız yok mu ki, bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor?

 

İkincisi: يُحِبُّ (sever) lafzı ile der: Acaba, sevmek, nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki, en nefret edilecek bir işi sever?

 

Üçüncüsü: اَحَدُكُمْ (sizden biri) kelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan sosyal ve medeni hayatınıza ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?

 

Dördüncüsü: اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ (etini yemeyi) kelâmıyla der: İnsaniyetiniz ne olmuş ki, böyle canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz?

 

Beşincisi: اَخِيهِ (kardeşinin) kelimesiyle der: Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun manevî şahsını insafsızca dişliyorsunuz? Hiç aklınız yok mu ki, kendi âzanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz?

 

Altıncısı: مَيْتًا (ölü) kelâmıyla der: Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki, en muhterem bir halde bir kardeşine karşı, etini yemek gibi en tiksinilecek bir iş yapılıyor?

 

Demek kötülemek ve gıybet, aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten kınanmış, kötülenmiştir.

 

İşte bak! Nasıl şu âyet, gayet veciz bir şekilde altı mertebe kötülemeyi kötü göstererek, mucizane altı derece o suçtan sakındırır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...