Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde Efendimiz (asm)'in nübüvveti örnek verilmiş, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hem isbat makamının en latif misallerinden biri şudur: Cenab-ı Hak Hz. Peygambere (asm) şöyle der:

"Hikmetli Kur'ana yemin ederim, sen Resullerdensin."(Yasin, 36/1-2)

Şu yemin işaret eder ki, peygamberliğin delili o derece yakînî ve haktır ki, hakkaniyette ta'zim ve hürmet makamına çıkmış ki, onunla yemin ediliyor.

İşte şu işaret ile der: "Sen resulsün. Çünkü senin elinde Kur'an var. Kur'an ise, haktır ve Hakk'ın kelâmıdır. Çünkü içinde hakikî hikmet, üstünde mu'cizelik mührü var."

Ümmi bir zatın elinde Kur'an gibi bir ferman olması, Onun nübüvvetinin en büyük delillerindendir. Hatta ümmi olması, nübüvvetine olan delaleti daha da artırmaktadır. Çünkü okuma yazması olan biri değişik kitapları okur ve onları kendi iç dünyasında değerlendirmelere tabi tutup sentezleme yaparak yeni bir sistem kurabilir. Hz. Peygamber (asm) ise, ümmi biri olarak ümmi bir çevrede yaşadı. Karanlıkta az bir ışığın bile fark edilmesi misali, Onun bu ümmiliği peygamberliğinin en büyük delillerindendir. Yani O, kendinden söylemiyor, ancak vahyedileni haber veriyor. Nitekim Kur'anda Ona şöyle demesi bildirilir:

“Daha önce içinizde bir ömür yaşadım. Aklınızı kullanmıyor musunuz?”(Yunus, 10/16)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...