Block title
Block content

Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde; Yasin Sûresindeki "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" sualine verilen cevabı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hem isbat makamının gayet veciz ve mu'cizeli misallerinden biri şudur:

“İnsan der: Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen, de: Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise, o diriltecek. Ve O, her türlü yaratmayı bilendir."(Yasin, 36/78-79)

Nasıl ki bir zât, göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese: "Şu zât, fertleri istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar. Tabur nizamı altına getirebilir." Sen ey insan, desen; "İnanmam." Ne kadar divanece bir inkâr olduğunu bilirsin.

Aynen onun gibi hiçten, yeniden ordu-misal bütün hayvanlar ve diğer canlıların tabur-misal cesedlerini tam bir intizamla ve ölçülü bir hikmetle o bedenlerin zerrelerini ve latifelerini "Emr-i kün feyekûn" yani "ol" emriyle kaydedip yerleştiren ve her asırda hattâ her baharda yeryüzünde yüzbinler ordu-misal canlı türlerini, taifelerini icad eden bir Zât-ı Kadîr-i Alîm, “Tabur-misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışmış esas zerreleri ve asli cüzleri bir sayha ile Sur-u İsrafil'in borusuyla nasıl toplayabilir?” akıldan uzak görmek suretinde denilir mi? Denilse, eblehçesine bir divaneliktir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...