BEYNE’L- HAVF VE’R-RECA

Mümin kendini asla garantide görmemeli, Allah’ın rahmetinden de ümidini kesmeyip “havf ve reca dengesini” koruyarak yaşamalıdır.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “Çünki emn ü ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf u reca müvazenesinde, sabır ve şükürde bulunmak için kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi; ehl-i hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.”

Yani, insan zaman zaman ruhen daralır veya ferahlık duyar. Kabz hali celalin, bast hali ise cemalin tecellisidir. Bunlar gece ve gündüz gibi birbirini takip eder durur. Bu, insanı korku ve ümit arasında dengede tutan bir durumdur. Kişi kabz halinde tevbe ve istiğfar ile, bast halinde ise hamd ve şükür ile derecesini artırır. Devamlı kabz halinde yaşasa bütün bütün ümidini kaybedebilir. Devamlı bast halinde ise kendini kesinlikle cennetlik görebilir. Her iki hal de tehlikelidir.

Cenab-ı Hak şöyle bildirir: “Allah’a korku ve ümitle dua ediniz.” (A’raf, 56) Yani, red olunmasından korkarak, kabulünü ümit ederek isteyiniz.
Korku ve ümit arasında olmak kişinin manevî hayatı için son derece önemlidir. Bu iki hal, insanın seyr u sülukunda iki kanat gibidir, denilmiştir. Tek kanatlı kuş uçamadığı gibi, sadece korku veya sadece ümit kanadıyla hareket edenler de, kemâlat semasına doğru uçamazlar.

Bak: Havf
Yükleniyor...