Block title
Block content

“…. Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var:.." Sözü edilen vilayetlerde, iman hizmetindeki zafiyetin musibetlerin ilişmesine zemin teşkil etmesini biraz açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“… Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var:  Biri: Hataları az olmak cihetiyle temizlemek için ta'cil edildi. İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatlı iman muhafızları ve İslâmiyet hâmileri az veya tam mağlub olmak fırsatıyla, ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı, ihtimali var. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّهُ ”  

“ Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır.”  hadis-i şerifi, sadakanın her çeşidi için geçerlidir. Bir hastayı tedavi edip onu sıhhate kavuşturmak sadaka olduğu gibi, dilencilik etmeye mecbur kalan bir fakire el atıp onu yedirmek ve giydirmek de bir sadakadır.

Beden ruhun hizmetinde, mal da bedenin hizmetindedir. Ruhun hizmetçilerine yapılan bu gibi yardımlar sadaka olursa, elbette bizzat ruha yapılan yardımlar en büyük bir sadaka olur. Bir cahile ilim tahsil ettirmek, bir ahlâksızı kötü yoldan çevirmek, bir kederlinin kalbini ferahlandırmak ruha yapılan yardımlardır ve birincilerden daha ileri seviyede bir sadakadır.

Ruha yapılan yardımların en büyüğü, insanı ebedî cehenneme götürecek hastalıkları tedavi etmek ve ona ebedi saadeti kazandıracak hizmetler vermektir. İşte temel maksadı iman kurtarmak olan Nur Risalelerinin bir beldede intişarı, insanların imanlarını takviye ettiği gibi, onları kötü ahlakın her çeşidinden de koruyarak onların hem ahiret hem de dünya saadetlerine vesile olur.

Bu hizmetin zaafa uğradığı beldelerde, ahir zaman fitnesi bütün şubeleriyle insanlık âlemini sararlar.

Üstad'ın bu dersinden anladığımıza göre, birer Nur merkezi olmaya layık ve münasip olan Erzincan gibi yerlere böyle musibetlerin gelmesi, hem ehl-i imanı ikaz ederek iman hizmetine daha ciddi çalışmaya teşvik, hem de karşı cereyanlara bir tokat ve onları tahribattan bir men manası taşıyor.

Bu gibi musibetlerden korunmanın en müessir sebebi, iman ve Kur’an hizmetinin inkişafına çalışmak, böylece hem insanlarımızı cehennem azabından korumak, hem de bu sadakanın hürmetiyle beldelerimizi afetlerden muhafazaya çalışmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Sözün Zeyli | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 2475 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...