"Bid'a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir." Bu ifadeye göre Latince'ye taraftar olmayanlar dost kategorisine mi giriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların Latince yazılması ve okunması, hem bir zaruret olmasından hem de Üstad Hazretlerinin fetva vermesinden dolayı bidat sınıfına girmiyor. Dolayısı ile Nur talebelerinin Latince Risale-i Nurları okumaları ve okutmaları bidat olmadığı için, talebe olmalarına bir engel teşkil etmiyor. Bidat olan, Latince yazılara kalben sahip çıkıp hatt-ı Kur’an’a soğuk bakmaktır. Yani Latinceye kalben taraftar olan birisi, değil Nur talebesi olmak Nurlara dost bile olamaz.

Türkiye'de Latince esas olduğu ve insanların kahir ekseriyeti hatt-ı Kur’ana yabanileştirildiğinden dolayı Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un Latin harfleri ile basılmasına ruhsat vermiştir. Zira imana hizmet etmek hatt-ı Kur'an'a hizmet etmekten önce gelir. Öncelik devreye girdiği zaman önemli daha az önemliye tercih edilir, bu bir mantık kaidesidir. Üstad Hazretleri de iman hizmetini hatt-ı Kur'an hizmetine tercih etmiştir.

Zaman ve zeminin şartları ve Üstad Hazretlerinin fetvası doğrultusunda, bizim Latin harflerinden okumamızda bir sakınca yoktur. Bireysel olarak hatt-ı Kur'an'ı öğrenip evimizde ya da başka yerlerde okumamız ise müstahsendir. Hatt-ı Kur'an inşallah Risale-i Nur'un inkişafı ile ileride yeniden alfabemiz olur, buna çabalamak da bir hizmettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...