"Bidalara bir derece ve bir cihette müsait olan Vehhabilik mezhebini..." cümlesini izah eder misiniz; “Vehhabiliğin bidalara müsait olması” ne demek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vehhabilik, kendisi zaten bidat bir mezheptir. Ayrıca fikri yapılarında ve usul metotlarında zararlı düşünce ve fikirleri kabul etmeye veya onlara zemin ihzar etmeye müsait bir karakteri vardır bu mezhebin. Ehl-i sünnet mezhebi Kur’an ve sünneti doğru ve sağlıklı anlama yolunda öyle kaide ve usuller ortaya koymuştur ki, muzır ve bidat fikirler asla yol bulup içine sızamıyor. Ama aynı sağlam ve sağlıklı kaide ve usuller bu mezhepte yoktur. Bu sebeple kötü niyetli ve reformcu sapkınlar bu mezhebi kendi bozuk düşüncelerini ilan ve neşretmekte bir paravan ve araç olarak kullanabilir ve kullanıyor. Aynı misyonu Ehl-i sünnet mezhebinde yapamazlar, zira Ehl-i sünnet sağlam ve kırılmaz bir kale gibi korunaklı ve mukimdir.

Mesela Vehhabilik nakilcidir, içtihat ve mezhepleri devre dışı bıraktığı için ayet ve hadislerin istikametli manasını anlayan ve kolektif bir akıl hükmünde olan icma şuuru olmadığı için, herkes her ayeti keyfi ve hevai anlayabiliyor ve bozuk bir şekilde tevil edebiliyor. Bu da art niyetli ve bidat ehli muzır adamların işine gelen bir anlayıştır, yani kullanılmaya müsait bir alt yapıdır.

Ehl-i sünnette ise icma ve kolektif akıl hükmettiği için, isteyen istediği mana ve yorumu yapamaz ve anlayamaz, anlayanın da hükmü yoktur. Peygamber Efendimiz (asm)'in "Ümmetim batılda ittifak etmez."(1) hükmü bu meseleyi izah ediyor. Bu sebepledir ki İslam dünyasının en sağlam ve istikametli yorum ve ekolü Ehl-i sünnettir ve Kur’an’i ve Nebevi bir yoldadır. Bunun dışındaki fırka ve ekollerin hepsi arızalı ve kullanılmaya müsaittir.

(1) bk. Zevaid, 5/218.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...