Bid'anın tanımını bilsek de nelerin bid'a olduğuna dair tereddütlerimiz oluyor. Üstad, kebairler içinde bid'alara kalben taraftar olmayı da sayıyor. Bid'alara örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an ve Sünnet’te yer alan herhangi bir ilke ile çatışma halinde olan her türlü dinî uygulama ve anlayış çirkin ve bid’attır.

En büyük bid'a Ehl-i sünnet prensiplerine muhalefet ederek yeni ve sünnete zıt bir çığır açmaktır ki, İslam tarihindeki bir çok itikadi mezhepler bu kapsama girerler. Mutezile, Cebriye, Mürcie, Şia gibi sapkın fırkalar buna misal olarak verilebilir.

Modern ve çağdaşlık adı altında İslam’ın şiar ve sembollerine hücum etmek de küfre mukarin bir bidattır. Ezan ve namaz gibi şearin formatına muhalefet ederek yerine başka şeyler ikame etmek, küfre kapı açan bitatlardır.

Halk arasında yerleşmiş çirkin bid’atlara ise şu örnekleri zikredebiliriz:

- Sarığın yerine şapkanın konulması, ezanın Türkçe okunması, evliya kabrini ziyaret etmeyi hacca gitmeye mukabil tutmak,

- Türbelere ve kabirlere mum dikmek, ağaçlara ve türbe pencerelerine bez bağlamak, tuz serpmek.

- Haftanın bazı günlerinde yolculuğa çıkmanın, siyah kedi görmenin, baykuş ötmesinin, merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceğine inanmak.

- At nalı, nazar boncuğu gibi şeylerin, kötülük ve uğursuzluk savdığına inanmak, bu inançla bu gibi şeyleri evine, arabasına, işyerine asmak.

- Ruh çağırmak, büyü yapmak ve yaptırmak, fal bakmak, yıldızların durum ve hareketlerinden hüküm çıkarmak, burçlara inanmak, kurşun döktürmek.

(Nazar ve büyünün varlığını inkâr etmek doğru değildir. Bizim burada vurgulamak istediğimiz husus, varlığını Kur’an ve sünnetten öğrendiğimiz bu iki hususun tedavisinde başvurulan yolların asılsızlığıdır. Nazar ve büyünün tedavisi için başvurulması gereken yöntem, Kur’an okumaktır.)

- Ölülere bağışlanmak üzere önceden Yasin okuyup şişelere doldurduğunu söyleyen bazı istismarcılara aldanarak bu şekilde “Hazır Yasin” satın almak ve bunu ölülere bağışlamak.

- Gece tırnak kesmenin kısmet eksilmesine veya ömür kısalmasına sebep olacağına inanmak. Gece ev süpürmenin fakirliğe sebep olacağına inanmak.

- Bazı camilerin bahçelerinde bulunan şadırvanlara para atarak niyet tutmak.

- Türbelerin bahçesinde veya eşiğinde, önem verilen birisinin gelişini kutlamak için ya da yeni alınan ev, araba vs. gibi şeyler için “kan akıtmak” adı altında kurban kesmek, kanını kendi alnına veya yeni alınan şeylere sürmek.

- Ay ve güneş tutulması esnasında (ayı ve güneşi tuttuğuna inanılan şeytanları kovmak için) teneke veya davul çalmak, silah atmak.

- Kötü bir olaydan söz eden kişinin, o olay kendi başına gelmesin diye kulağını çekmesi ve ahşaba, duvara vurması.

- Kırkını doldurmamış çocuğun tırnaklarını kesmenin, o çocuğun arsız ya da hırsız olmasına yol açacağına inanmak.

- Cinden, şeytandan, nazardan vs. korumak için yeni doğmuş çocuğun kundağının veya beşiğinin altına kurumuş insan pisliği veya mezarlıktan getirilmiş toprak koymak.

- Boyu ölçülen çocuğun kısa kalacağına inanmak.

- Gece köpek uluyan veya damında karga yahut baykuş öten ya da kapısında çıkarılan ayakkabılardan birisinin ters döndüğü evden cenaze çıkacağına inanmak.

- Yolculuğa çıkan kimsenin arkasından su serpmek...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...