"Bil ey insan! Sana gönderilip, baştan ayağa dek seni zinetlendiren çeşitli nimetler, mehasinler ve letaifler ise; birbirinden ayrı, mütenevvi' hicapların ortasından bir mizan-ı mahsus ile geçer, gelirler..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bil ey insan! Sana gönderilip, baştan ayağa dek seni zinetlendiren çeşitli nimetler, mehasinler ve letaifler ise; birbirinden ayrı, mütenevvi’ hicapların ortasından bir mizan-ı mahsus ile geçer, gelirler. Ve birbirine mütehalif çeşitli letaiften (lifler) bir nizam-ı muayyen ile soyunup çıkarlar. Ve birbirine zıd, ayrı ayrı taifelerin ardından şaşmaz bir intizam ile sana teveccüh edip gelirler. Feteemmel!.."(1)

İnsanın mahiyeti bir çatı gibidir. Ve bu çatı altında birbirine zıt ve birbirinden farklı bölmeler var. Ve her bölmenin nimet ve zinetleri birbirinden muhtelif ve birbirine mütehaliftir (zıt).

Mesela, ruh ayrı, ceset daha ayrı bir bölmedir. Vicdan ise çok daha ayrı bir bölmedir ve hepsinin aralarında birbirlerinden ayrılmalarına vesile olan hicaplar vardır. Ruhun hicabı, cesede karışmasına engeldir. Ve ruhun hicabı içinde ruha özgü kanunlar, kurallar ve ölçüler geçerlidir. Ruhun imanı hissetme ölçüleri ile kalbinki bir değildir.

Mesela, insanın ruhu ve cesedi birbirine zıt, birbirine muhalif ve birbirine uygun olmayan yapıda iki sistemdir. Ruh mekân ve zamanın kaydından uzak nurani ve latif bir yapıda iken, ceset ise mekân ve zamanın kaydı altında maddi ve kesif bir yapıdadır.

Ruha gelen nimetler, mehasinler ve hediyeler, ruha uygun bir şekilde nurani ve latif nimetler iken, cesede gelen nimetler, mehasinler ve hediyeler de cesede uygun bir şekilde maddi ve kesif hediyelerdir.

Mesela, topraktan gelen meyve ve sebzeler ceset için hayati bir zinet ve nimet iken, manevi alemlerden gelen hidayet nurları da ruh için hayati birer zinet ve nimettirler.

Yani Allah insana her yönden, her cihetten, her türden ve her kanaldan muhtelif ve mütehalif (birbirine zıt) nimetler ve hediyeler gönderiyor.

Ruhun ölçüleri ile ceset nimetleri tartılamayacağı gibi, cesedin ölçüleri ile de ruhun nimetleri tartılamazlar. Allah ruh ve ceset kanalları ile bize sayısız nimetler gönderiyor. Hatta bu nimetleri gönderme işlemini bir sistem ve nizam şekline sokmuş.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, (trc. Badıllı).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...