Block title
Block content

"Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur..." İnsandaki hangi latife hürmetine duası kabul edilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Latife, insanın manevi ve latif duygularının genel bir adıdır. Bir nevi cihaz tabirinin zıddı gibidir. İnsanın, mahiyetini bildiği bilmediği ne kadar manevi duyguları varsa, bunların ortak ve genel adıdır diyebiliriz. Kalp, ruh, vicdan, sırlar bunlara örnek olarak verilebilir.

Kalp latifesinin kırık ve çaresiz olması, duanın kabulünde önemli bir gerekçe ve sebep olabilir mesela.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir mâsumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren Zat, bütün mahlûkata hâkimdir. Öyleyse, bütün mahlûkata dahi Hâlıktır."(1)

Bizim kanaatimize göre duanın kabul edilmesi, bir latifenin hürmetinden ziyade bütün latifelerin konum ve acziyetine binaendir. Yeri gelir kırık bir kalp, yeri gelir çok acıkmış bir midenin harareti, yeri gelir kavrulmuş bir dudağın suya olan hasreti, yeri gelir aklın tefekkür azmi duaların kabulüne vesile olabilirler. Önemli olan o latifenin acz ve fakr ile Allah’a iltica etmesi, onu samimi bir hal ile talep etmesidir.   

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre'nin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...