"Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler." deniyor. Buradaki, Ankara ehli vukufundan kasıt kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehli vukufun kimler olduğu Emirdağ Lahikası'nda şöyle geçmektedir:

"Şahitler ifadelerinde, maznunlara atıf ve isnad olunan suçu işledikleri hakkında adem-i mâlumat beyan etmişler; bilhassa Ankara Ağır Ceza Mahkemesinden Emin Büke’nin riyaseti altında ehl-i vukuf intihap olunan Ankara Diyanet İşleri Müşavere Heyeti âzâsından dersiâm ve Profesör Yusuf Ziya Yörükhan ve Ankara Dil-Tarih Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lügal ve Türk Tarih Kurumu ve Türk-İslâm Kitapları Derleme Heyeti âzâsından Yusuf Aykut tarafından tanzim kılınan evrak arasında mevcut raporlarında: Said Nursî’nin yegân yegân tetkik olunan risale ve kitaplarında, halkı, dini ve mukaddesatı âlet ederek devletin emniyetini ihlâle teşvik etmek veya cemiyet kurmak kasdinde olduğunu gösterir bir sarahat, emâre olmadığı..."(1)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 5. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ferasett
Yani o alimleri darağacında sallandıran hakimler; Risale-i Nur kerametlerini kabul etmişler. Bunla da yetinmeyip, "Böyle şeyler kitabda yazılmamalı idi; keramet izhar edilmez." Sikke-i Tasdik-i Gaybi - 11 mi demişler. Yani kerametleri niye risaleye ekledin; açıklanamaz mı demişler. Desene onlar da dindar(!) insanlar o zaman. Mahkeme heyetindeki ehli vukuf laikliğe aykırı birşey olup olmadığını tedkik eder. Kerameti koyma açıklanamaz mı der ? Gidip de anahtar kelimelerden ehli vukufu bulup, konuyla ilgisi olmayan yere bağdastırmıssınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...