"Bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder." Ancak her duanın da istenildiği gibi kabulünün, Cenab-ı Hakk’ın hikmetine tabi olduğu biliniyor, nasıl bağdaştıracağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Külliyatı'ndan sorunuza esas olan cümleyi yeniden hatırlayalım:

"Her dua için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tâbidir."(1)

Burada sözü edilen dua kavlî duadır. Üstat Hazretleri diğer dua çeşitlerini delil olarak kullanmıştır. Yani, hâl diliyle edilen bütün duaları kabul eden Allah, elbette Peygamberinin (asm) kavli duasını da kabul eder. Kaldı ki, önceki soruda geçtiği gibi, Allah Resulünün (asm.) ebedî saadet isteğini bütün peygamberler, bütün kâmil insanlar, hatta bütün bir kâinat da istemektedir.

1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR