"Bin seneden beri Kur´an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına..." diye devam eden cümlede, “bin sene” demesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, Risale-i Nur bu cami ve küllî ve yüksek mârifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'ân aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'ân ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur'ân nuruyla vesile olsun."(1)

"Bin sene" tabirini iki şekilde anlamak mümkün: Birisi, İslam düşmanlarının İslam’ın aleyhinde çalışmalarını temsilen zikredilen sembolik bir rakam olduğudur. Yoksa hak ile batılın iman ile küfrün mücadele ve çarpışması, insanlığın yaratılışından beri süregelen bir gerçektir.

İkincisi, İslam’a özel düşmanlık besleyen bazı komitelerin ve felsefi cereyanların tarihi sürecine işaret ediliyor. Bu komite ve cereyanların bir kısmı bin yıllık bir maziye sahipken, diğerleri de bu komitelerin kalıntıları ya da devamları niteliğindedir. Haçlı seferleri, Tapınak Şövalyeleri, daha sonraları ortaya çıkan Masonluk gibi iflah olmaz İslam düşmanları buna örnek olarak verilebilirler...

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 63. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...