Block title
Block content

Binaenaleyh, âlem-i melekût âlem-i şehadetten, âlem-i gayb dünya ve âhiretten daha âli ve daha yüksektir.. Cümlesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" İ'lem eyyühe'l-aziz! Her şeyin batını zahirinden daha ali, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi, hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal ve saire, ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşşuhtur. Yoksa batın camid, meyyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur.

Evet, karnın (miden) evinden, cildin gömleğinden ve kuvve-i hafızan senin kitabından, nakış ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh, alem-i meleküt alem-i şehadetten, alem-i gayb dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir. Maalesef, nefs-i emmare, heva-i nefisle baktığı için, zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor." (1)


Alem-i gayb, dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir.

Burada geçen gayb kavramı iki anlamda da kullanılmış olabilir.

Birincisi ve konu bütünlüğüne muvafık olanı; dünya gibi, ahiret alemleri de iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; alem-i gayb ve alem-i şehadettir.

Nasıl ki, küçük bir dünya kabul edilen insanın gaybi boyutu olan batını, şehadet alemi sayılan zahirinden daha yüksek ve alidir. Aynen öyle de dünya ve ahiretin de gaybi olan mana alemleri, madde ve fizik olan şehadet aleminden daha yüksek ve güzeldir.

İkincisi ise; bütün eşyanın asıl kaynağı ve esası olan ve gayb sayılan esma ve sıfatı ilahiyenin, şehadet alemi olan dünya ve ahiretten daha yüksek ve güzel olduğudur.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...