"...Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptelâ olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya -Kur’ân’dan aldığım dersle- karar verdim ve vermişiz." Kur'an'dan aldığım dersle, demesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Kur’an ayetlerinden, ister tefekkür tarzı ile olsun ister ebcet ve cifir hesabı ile olsun, ahir zamanda olacak olayları ve bu olaylar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğini eserlerinde çok geniş bir şekilde izah edip işlemiş. Hatta deccal ve mehdi gibi konuların hakiki mana ve meallerini Kur’an’dan aldığı feyiz ve nurla çok güzel bir şekilde tabir ve tevil etmiştir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eseri bu konuda en kapsamalı eseridir, teferruat için bu kitaba müracaat edilebilir.

Üstad Hazretleri Kur’an’ın Risale-i Nurlara olan beşaretini, müellifin hayatındaki önemli evreleri ve değişimleri, ayetlerden tahric ile bizlere takdim etmiştir. Bütün bunların ışığında meseleye bakacak olursak, Üstad Hazretlerinin burada kalmasını ve burada hizmet etmesini Kur’an'dan ders adlığını görür ve anlarız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...