"Binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır." cümlesine örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un tecdidi iman konusunda nasıl bir tamir yaptığını anlamak için 1926-1960 yılları arasını iyi bilmek gerekir. O dönemin şartlarında binlerce insan dinsizlik ideolojilerine karşı Risale-i Nurlar ile imanını muhafaza etmişler. Mahkeme ve istihbarat kayıtlarına göre o dönemde Risale-i Nur'un beş yüz bin talebesinin olduğu ifade edilmiştir.

Bugün Risale-i Nurlar onlarca dile çevrilmiş, dünyanın her bir yanına yayılmış milyonlarca insana tahkiki iman dersini vermektedir. Bu asrın vebası olan maddeci felsefeyi bütün yönleri ile çürütüp insanların imanını pekiştirip ve tahkim etmiştir.

Risale-i Nur hizmeti maddi açıdan zayıf insanların gönüllü bir iman hareketi iken, materyalizm hareketi maddi anlamda kuvvetli ve zengin komitelerin devleti de iğfal ederek hücum eden bir dinsizlik hareketidir. Bugün bu maddeci hareket çöküp gitmiş iken Risale-i Nur hareketi gittikçe gelişip kuvvetlenmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...