Block title
Block content

Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir.. Biraz açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Himmet; gaye, ideal, hedef, maksat gibi manalar ifade eder. İnsanın değer ve kıymeti, hedef ve gayesine göre bilinir ve ölçülür. İnsan kendisi için değil cemiyet ve toplum için yaşamalıdır. İslamiyet; İnsanların kendileri için değil, başkaları için yaşamalarını emreder. Kendi çıkar ve menfaatlerini düşünenler aciz, zavallı ve zelil olarak addedilir.

Hedef ve maksatlar herkese göre değişir. Bazı insanlar bir aileyi, bazıları bir mahalleyi, bazıları da bir beldeyi, bazıları da var ki bir şehri ve milleti ikaz ve irşat edebilir. Bazı yüksek ruhlar ise hedeflerine bütün insanlığı koyarlar.

Kimin hedef ve maksadı bütün insanlık ve onların kurtuluşu ise onlar en yüce ve âli hedef sahipleridir. Değer ve kıymetleri de ona göre büyük ve âlidir. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu veciz ifade ile en yüksek maksat ve gayeyi ortaya koymuştur. Onun o yüksek himmetini şu sözleri çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır:

“Yirmi beş milyon Türk cemiyeti namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Eğer milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...