"Bir âlem-i mânâda Hazret-i İmam-ı Ali’nin (r.a.) ilminden sordum..." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Biz Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi olarak, peygamberlerin mucizeye, evliyaların ise keramet ve keşfiyata mazhar olduğuna inanırız.

Alem; sadece maddi gözümüzle gördüğümüze münhasır değildir. Alem-i mana dediğimiz ruhun, kalbin ve diğer manevi latifelerin görüp istifade edip ve alakadar olduğu başka alemler de mevcuttur.

Mesela, insan uykuda maddesi belli bir yerde iken, ruhu ve latifeleri geniş ve şümullü olan, misal alemlerinde gezip istifade edebilir.

Ayrıca hayat tabakaları çok çeşitli ve farklı farklı özelliklere sahiptir. Mesela cismaniyetin, ruhaniyetin, şühedanın, meleklerin, bazı peygamberlerin, kabir ehlinin, cinlerin, hatta hayvanat ve nebatatın kendilerine ait ayrı ayrı hayat standartları ve tabakaları vardır. Bu farklı farklı hayat tabakalarında yaşayan mahlûkat; durum ve vaziyetlerine göre, birbirlerine münasebetleri, irtibatları ve alakaları mevcuttur.

Nasıl ki bir insan ölmüş bir yakınını rüya aleminde görüp irtibat sağlıyorsa, bu mesele; şahadet alemi ile diğer alemlerin irtibatını ve oradakilerin bir birleri ile münasebetini ispat eder.

İmamı Ali (ra) gibi mühim zatlar tasarruf sahibidirler. Ayrıca ehl-i beytin bir nevi başı olması, Resul-i Kibriya (a.s.m.)'nın rahle-i tedrisinden geçmesi, bütün velayet ve ilimlerin bir cihette kapısı olması, vefatından sonra da ruhunun tamamen külliyet kesbederek ihata alanının artması, bir de İmamı Ali (ra) özel olarak; sır ve ledün ilmi ile istikbale taalluk eden olay ve hadisatın gösterilmesi ve bildirilmesi cihetiyle; ahiret aleminde bulunan ve mezkur hakikatlerin münasebetiyle; İmamı Ali (ra) ile şahadet aleminde bulunan, ahir zamanda büyük bir davanın temsilini ve hizmetini üstlenen ve maneviyatı makamına göre donanımlı ve yüksek olan Muazzez Üstadımız'ın görüşmesi, münasebettar olması, istifade ve istifaze etmesi gayet normal, makul ve tahakkuk etmiş bir meseledir.

Bu mesele sadece Üstadımız için değil, her ehl-i kalp ve maneviyat sahipleri için gerek yakazaten (uyanık), gerekse rüya alemi ile tahakkuk etmesi mümkündür. Her zamanda vaki olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...