Bir arkadaşım dedi ki, "Allah bana mı sormuş beni bu dünyaya gönderirken; ben istemedim ki, dünyaya gelmeyi." Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Gazali zulmü; "bir başkasının mülkünde haksız yere tasarrufta bulunmak" şeklinde tarif ediyor. Demek kişinin kendi mülkünde tedbir ve tasarrufu zulüm kapsamına girmiyor. Her şey Allah’ın mülküdür, O da mülkünde dilediği gibi tedbir ve tasarruf eder. Öyle ise Allah’ın mülkünden olan insanın itiraz ve şikayete hakkı yoktur.

Diğer bir husus; yokluk ve hiçlik mahz-ı şerdir; yani tam bir çirkinlik ve karanlıktır. Varlık ise mahz-ı hayırdır; yani tam bir hayır ve güzelliktir. Öyle ise Allah’tan yokluk ve hiçlik istemek mümkün değildir. Allah’ın bütün isim ve sıfatları varlığı ve hayrı gerektirir. Öyle ise insanın "Ben neden yoklukta kalmadım da tam hayır olan varlık sahasına çıkartıldım?.." demesi, yüzeysel düşünmekten başka bir şey değildir.

Allah’ın insanı yaratması değil, insanı imtihana tabi tutması sorumluluk doğuruyor. Öyle ise neden insan olarak yaratıldım yerine, "Neden imtihana tabi tutuldum?" demek daha gerçekçi ve anlamlı bir soru olacaktır. Zira varlık ve insanlığın hiçbir kötü ve şer tarafı yoktur. Kötülük ve şer yaratılışta değil, insanın iradesini kötüye ve şerre kullanılmasındadır. Öyle ise neden kötülük ve şerre müsaade edildi demek yerine, neden ben kötülüğü ve şerri seçtim diye kendimizi murakabe etmeliyiz.

İnsan bilmediği ve gücünün yetmediği şeyden mesul olmayacak, irade ve seçiminden dolayı sorumlu olacaktır. Demek ne kadar çok itiraz ve şikayete etsek de, düğüm insanın iradesinde çözülüyor. Çözümü insanda olan bir şeyi Allah’a havale edip, bundan sızlanıp şikayet etmek pek de makul ve gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Henüz var olmamış birisine, "Sen varlık sahasına çıkmak istiyor musun?" diye bir sual sorulmaz. Varlık nimeti ancak Allah’ın irade ve tercihi ile olabilecek bir nimettir. Bu yüzden insanın; "Neden bana sorulmadan yaratıldım?" demeye hakkı yoktur. Hak ancak varlık ile meydana çıkan bir kavramdır. Ortada bina yokken, neden oturma odam yapılmadı demek gibi bir yüzeysel yaklaşım olur, insanın, varlığını sorgulaması.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...