Block title
Block content

"Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz ma safa"(safa vereni al) derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim." Burayı anlıyamadım, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın kalp ve aklında ne hükmedip yerleşmiş ise, o hükme göre hadiseleri yorumlayıp algılaması insan fıtratının değişmez bir prensibidir.

Mesela, pesimist (karamsar) bir filozof her şeyi karamsar olarak okur ve anlar hayatı da ona göre şekillenir. Optimist (iyimser) bir filozof ise her şeyi iyimserlik penceresinden izler, hayatı da ona göre algılar. Kırmızı gözlük nasıl eşyayı kırmızı gösteriyor ise siyah gözlükte eşyayı siyah gösterir.

Mesela, münkir kainatı anlamsız, işe yaramaz ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için her şey ona azaplı ve sıkıntılı olarak yansır. Mümin ise her şeyin anlamlı, faydalı ve Allah’ın tedbir ve dizgini elinde olduğunu bildiği için, her şey ona sevimli ve huzurlu olarak yansır.

Yine ibadet bir gözlüktür, onu takmayan mevcudatın yapmış oldukları fıtri ibadetleri göremezler ve okuyamazlar. Sağlam bir iman nasıl her şeyin ardında Allah’ın kudret elini ve tasarrufunu zahir bir şekilde gösteriyor ise, sağlam bir ibadet de mevcudatın hal ve kal dili yapmış oldukları ibadetleri zahir bir şekilde gösterip ilan eder. Bu Allah’ın, insanın alemine koyduğu önemli bir kanun, mühim bir prensiptir. Bu kanun ve prensibin konulmasının sebebi de her şeyde Allah’ı giden yolu görebilmek içindir.

"Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz mâ safâ" derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim." (1)

Üstad Hazretleri yukarıda zikrettiğimiz aynı bakış açısını Risale-i Nurların tefhimi meselesine tatbik ediyor. Yani Risale-i Nurlar ve özellikle Mesnev-i Nuriye Allah’ın bu asırda insanlara lütfettiği Kur’an’i bir bahçedir. Bu bahçeye iyimser ve müspet bir nazar ile bakılırsa çok istifade edileceğine işaret ediyor. Bazı ibarelerin müşkül ve ağır olması istifadeye engel değildir. Tam aksine anlamaya çalışmak ve biraz da zorlanmak insana zevk verir. "Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım" ifadesi ile bu mana kastedilmiştir. Buna rağmen anlamadığım bazı ibareler yüzünden o bahçeyi bütünü ile terk etmem yanlış olur, diyerek o menfi bakış açısının yanlışlığına dikkat çekiyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun çok güzel açıklıyorsunuz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...