"Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz ma safa"(safa vereni al) derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim." İfade-i meramı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dersten aldığımız ilk mesaj, hakikatleri anlama konusunda biraz zahmet çekmemiz, biraz gayret göstermemiz gerektiğidir. Bir çiçeği koparmak bile az da olsa bir zahmet gerektirirken, marifetullaha dair bu yüksek derslerden istifade etmek için de biraz yorulmak gerektiğine dikkat çekiliyor.

Nur Külliyatının tamamında akıl ile kalb birlikte inkişaf ederler. Bazılarında akıl biraz daha galip gelir, bazılarında ise kalb. Bu kitapta “mütekellim âciz kalbimdir” buyrulması, bu derslerde sünuhat ve ilhamın galip olduğunu, akıldan ziyade hissiyatın hâkim olduğunu ifade ediyor. Bu yüzden, hissi üstadın hissine tevafuk etmeyen birisi anlamakta zorlanacaktır. Devamında nazar-ı aklîyi hads-i kalbî ile birleştirmekten söz edilmekle kalbi manaların akli delillerle de desteklendiğine işaret edilmektedir.

Bilindiği gibi, hads, “sür’at-i intikal, başlangıçtan sonuca bir anda ulaşma” şeklinde tarif ediliyor. Kalbî meselelerde hads öncelik kazanıyor. İnsan bir çiçeğe baktığında onu birden sever. Sevmek için bir mantık silsilesi kurması ve sonunda onun sevilmesi gerektiğine karar vererek sevmesi gerekmez. Bu dersteki hakikatler de kalbe bir anda doğmuşlar, akılla desteklenme ve nefse kabul ettirilme merhaleleri daha sonra gelmiştir.

Nokta risalesinde, tevhidin sayısız delillerinden, yalnız dört muazzam ve külli delile işaret edilmektedir. Marifetullahın yâni Allah’ı tanımanın en ileri gaye olduğu beyan edildikten sonra, marifetü'n- Nebi'nin yani Hz. Peygamberin (asm) manevî şahsiyetinin marifetullahın bir burhanı olduğu ifade ediliyor. Devamında marifetullahın diğer delilleri “kâinat kitabı”, “Kur’ân-ı Azimüşşan” ve “vicdan-ı beşer”olarak tarif ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun çok güzel açıklıyorsunuz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...