"Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz ma safa"(safa vereni al) derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim." İfade-i meramı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dersten aldığımız ilk mesaj, hakikatleri anlama konusunda biraz zahmet çekmemiz, biraz gayret göstermemiz gerektiğidir. Bir çiçeği koparmak bile az da olsa bir zahmet gerektirirken, marifetullaha dair bu yüksek derslerden istifade etmenin de bir gayret istediğine dikkat çekiliyor.

Nur Külliyatının tamamında akıl ile kalb birlikte inkişaf ederler. Bazılarında akıl biraz daha galip gelir, bazılarında ise kalb. Bu kitapta “mütekellim âciz kalbimdir.” buyrulması, bu derslerde sünuhat ve ilhamın galip olduğunu ifade ediyor. Devamında nazar-ı aklîyi hads-i kalbî ile birleştirmekten söz edilmekle, bu kalbi manaların akli delillerle de desteklendiğine işaret edilmiş olunuyor.

Bilindiği gibi, hads, “sür’at-i intikal, başlangıçtan sonuca bir anda ulaşma” şeklinde tarif ediliyor. Kalbî meselelerde hads öncelik kazanıyor. İnsan bir çiçeğe baktığında onu birden sever. Sevmek için bir mantık silsilesi kurması ve sonunda onun sevilmesi gerektiğine karar vererek sevmesi gerekmez. Bu dersteki hakikatler de kalbe bir anda doğmuşlar, akılla desteklenmesi ve nefse kabul ettirilmesi daha sonra gelmiştir.

Derse, marifetullahın yâni Allah’ı tanımanın en ileri gaye olduğu beyan edildikten sonra marifetü'n- Nebi'nin marifetullahın bir bürhanı olduğu ifade ediliyor. Konunun devamından anlaşıldığı gibi, marifetullahın diğer delilleri “kâinat kitabı”, “Kur’ân-ı Azimüşşan” ve “vicdan-ı beşer”dir.

Üstat Hazretleri kalbine doğan manaları nefsine ders verirken, dinleyici olarak hakikati bulmaya çalışan bir Japon’u alıyor. Bu tercihte bize verilen önemli mesaj, Nur’un derslerinden istifade etmenin temel şartının hakikati bulma arzusu olduğudur. Yâni, bir insan hakikati bilmek, öğrenmek, bu konuda marifetini artırmak niyetiyle Nurları okuduğunda azami derecede istifade eder. Tenkit ve itiraz nazarıyla bakan kimsenin istifadesi asgariye iner, ilzam olsa bile ikna olması güçleşir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun çok güzel açıklıyorsunuz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...