"Bir câni yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk-çocuğu mesul olamaz." diyor Üstad. Hata ve kusurlar, yani günahlar çoluk çocuktan çıkar diye bir tabir kullanılır. Bunu nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kişilerin kusur ve hatalarından ancak kendileri sorumludur. Hata ve kusuru işleyen kişinin ne ailesi, ne akrabası ne komşusu ne milleti ne cemaati ne de bir başkası mesul ve sorumlu değildir. Yani hukuktaki tabiri ile “Suçun şahsiliğidir esastır.” Nitekim ayette de bu hakikat şu şekilde izah ediliyor:

"Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez." (Enâm, 6/164)

Mesela cahil ve mutaassıp bir adamın lakırdıları yüzünden koca bir cemaati mesul tutup, onları eleştirmek ve onları mesul saymak büyük bir zulüm ve hata olur.

Filanca kabileden birisi hırsızlık yapsa, o kabilenin tamamına hırsız nazarı ile bakmak zulüm ve cehaletin en derinidir. Bu yüzden bir lanetin ya da hatanın babadan oğula, nesilden nesile sirayet ederek devam edip gitmesi hem akla hem de nakile pek uygun düşmüyor. İslam’ın ve Risale-i Nur'un bakış açısı bu merkez üzeredir.

Babanın işlediği bir suçu onun evladına sirayet ettirtmek ve o çocuğu babasının işlediği suçtan dolayı suçlu telakki etmek vahşice ve ahmakça bir tavırdır. Ayrıca bu bakış, "Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez." (Enâm, 6/164) ayetine ihanettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...