Bir canlının vücudu, kainatın ekser esbabıyla nasıl alakadar ve onun bir hülasası oluyor? Ayrıca "Her şeyi elementler yapıyor." diyen bir adama, bu muhal nasıl anlatılır; çünkü elementler canlının içine girip işleyebiliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir karınca düşünelim. Bu karıncanın hayatının teşekkül ve devamı için hangi şartların ve hangi maddelerin olması ve çalışması gerekiyor, üzerinde duralım.

En yüzeysel bir nazarla, karıncanın hayatının teşekkül ve devamı için bütün kainatı istila eden toprak, hava, su ve ateşin, yani dört unsurun olması gerektiğinin görüyoruz. Bunlar olmadan hayat ne teşekkül eder, ne de devam eder. Sonra bu unsurlar içinde diğer elementlerin olması iktiza ediyor. Zira karıncanın maddi cesedi bu elementlerin karışık ama ahenk ve intizamı ile vücut buluyor.

Bir hayatın formülünde kainatın zincirleme bütün unsurlarının da ahenk ve intizamı lazımdır. Yani kainatın çok ötelerinde bir galaksi yolunu şaşırsa, zincirleme buradaki denklemi ve ahengi de gelip bozar.

Demek bir karıncanın hayatı bütün kainat ile sıkı bir ilişki ve alaka içindedir. Yani kainat bir fabrika gibi işleyip çalışmaz ise, karıncanın hayatı ne oluşur ne de devam eder.

O zaman karıncanın sahibi ve yaratıcısı öyle bir zat olabilir ki, bütün kainat onun kudret ve ilim avucunun içinde olsun. Yoksa, "Karıncanın vücudunu ve hayatını elementler yapıyor." demek, tam bir safsatadır. Elementlerin bütün kainatı tedbir ve idare eder bir ilmi ve kudreti var olduğunu kabul edersek, ancak elementler yapıyor diyebiliriz. Bunun da batıl ve safsata olduğunu en ahmak adam da teslim eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...