Bir çekirdeğin programı, planı "kader kalemiyle" yazılıyor, daha sonra kudret kalemiyle" dağ gibi bir ağaç oluyor. Peki, genetiği değiştirilen tohumların, örneğin, kabağa karpuz aşılayıp karpuz yetiştirmek onun kaderine müdahale sayılmıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, insanın yapabildiği ve yapabileceği her şey kaderin müsaadesi ve takdiri iledir. Kaderin menettiği bir şeyi insan kesinlikle yapamaz. İnsan bir şeyi yapabiliyorsa, o şeyi kader menetmemiş demektir.

İkincisi, bir çekirdeğin programı ile oynamak da kader planının bir parçasıdır. Gemilerle suyun yüzünde yüzmemiz, yer çekimine rağmen uçakla havada seyahat etmemiz büyük bir ihsan olduğu gibi, bir tohumu aşılayıp çoğalmasını sağlamak da bir lütuftur.

Üçüncüsü, hiçbir şey kaderin plan ve programının haricinde vücut bulamaz. Kâinattaki bütün kanunlar ve kurallar kaderin planından çıkmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zerre16

Kader kitabı, ve onun fihristesi olan levh-i mahfuz ve onun da iki fihristesi imam-ı mubin ve kitab-ı mubin'dir.
İmam-ı mubin alem-i gayba, geçmiş ve geleceğe, melekut alemine bakan, bütün herşeyin tarihçe-yi hayatının teferruatıyla her şeyin yazılı olduğu (Yasin suresi 12.ayet) bir fihriste iken;
Kitab-ı mubin, içinde bulunduğumuz şehadet alemine, ve evamir-i tekviniyeye; yani kevn alemi olan kudret-i İlahiyenin tecellilerinin teşhirgahı olan şu kainata bakar.
Çekirdekteki program, ki biz bunu sadece DNA olarak görmemeliyiz. hem imam-ı mubine hem de kitab-ı mubine işaret eder. Şöyleki;
çekirdekteki program onun gelecekte nasıl tavırlar içinde olacağını göstermekle bir nevi imam-ı mubine işaret ederken, başına hangi hadiseler geleceğini göstermez ancak her iki durumda imam-ı mubinde yazılıdır. (Yasin suresi,12.ayet "her şeyi imam-ı mubinde kaydettik”).
Kitab- mubin ise zaman-ı hazırada evamir-i tekviniyenin kudret-i İlahiye ile tecellilerine, zuhuruna ve şehadet alemine teşrifine işaret etmektedir.
Dikkat edilirse, İmam-ı mubin'de, levh-i mahfuzda ve büyük kader kitabında her şey yazılıdır ve kader kitabında sabittir. Yani DNA'sının insan eliyle ya da kaza ile herhangi bir ışına maruz kalması sonucu değişmesi vs. her hadise Kader kitabında yazılıdır ve değişmez. Sonuç olarak onun cuzi sadece fiziki haliyle alakadar bir programı olan DNA'yı değiştirmek kaderini değiştirmek değildir. Çünkü kader ilimdir. DNA değiştirme ise bir eylemdir, yani malumdur. ilim maluma tabidir, ancak malum ilme tabi değildir.
Yani bir eylemi önceden bilmek ve yazmak bir ilimdir ve kaderdir, ancak o eylemin vuku, meydana gelmesi ve meydana geliş şekli önceden bilinmesi nedeniyle değildir.
Ancak, DNA'yı insan nazarına ve hatta kısmen tasarrufuna, kullanmasına Rabbimizin lütfu, ihsanı, insana olan kudsi muhabbeti ve nazarı ile dir ki insana ehemmiyet veriyor, halife-i arz ünvanıyla ona incelettiriyor, şuuruna ve kalbine itminan veriyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...