Block title
Block content

Bir dakikacık ömr-ü baki içinde bir parçacık bir sohbet-i bakiyenin, dünyaya nur serpmesi, istikbali ışıklandırması, mevcudatın firak ve zevalinden neşet eden yaralara merhem olmasının izahı nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İnsan ebed için yaratılmıştır ve ebede gidecektir.”

Her şeyin zevale doğru gittiğini ve kendisinin bu kaideden hariç olmadığını düşünen insan, ebedi hayatını düşündükçe ve o hayata hizmet eden, başta ibadetler olmak üzere, hayırlı ameller işledikçe ruhu o ebediyete teveccüh eder, istikbali ışıklanır, mahlukatın ölümlerinden duyduğu acılar diner.

Bu mananın en ileri derecesi namazda kendini gösterir. Zira namazda sadece yapılan amel yönüyle bekaya müteveccih olmakla kalınmıyor, Baki-i Zülcemal olan Allah’ın huzuruna çıkmanın, ona yine onun kelamıyla hitap etmenin, ondan yardım dilemenin ve namaz sonunda yine O’na dua edip yalvarmanın da manevi zevki tadılıyor.

Bu baki sohbetler ruh için büyük bir ferah ve sürur kaynağı oluyor. Üstad'ın şu cümleleri bu noktada çok önemlidir:

“Ey insanlar! Fâni, kısa, faidesiz ömrünüzü bâki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insâniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarfediniz. Çünkü, Bâkîye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur.” (Lem’alar, Üçüncü Lem’a)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...