"Bir dakikada üç gülle öldürecek yere mukabil bana isabet ettiği halde tesir etmediler." Bu ifadeler doğru mu, doğruysa bir kişi bunu nasıl iddia edebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bahsi geçen olay Birinci Dünya Savaşı’nda Bediüzzaman cephedeyken gerçekleşmiştir. Sikke-i Tasdik-ı Gaybi’de olay şu şekilde anlatılır:

“... Evet, bu bîçare Said dahi diyor: Nev-i beşere gelen en büyük bir musibet -Harb-i Umumî- hengâmında, çok tehlikelere maruz kaldım. Hazret-i Gavs’ın gösterdiği Arabî tarihte veya az evvel, hârika bir surette kurtuldum. Hattâ bir defa, bir dakikada üç gülle öldürecek yere mukabil bana isabet ettiği halde tesir etmediler. Bitlis’in sukutunda, bir miktar talebelerimle Rus askerlerinin bir taburu içine düştük. Bizi sardılar, her tarafta el ele ateş edildi. Dört tanesi müstesna, bütün arkadaşlarım şehit olduktan sonra taburun dört sıralarını yardık; yine onların içinde bir yere girdik. Onlar üstümüzde, etrafımızda sesimizi, öksürüğümüzü işittikleri halde bizi görmüyordular. Otuz saat, o halde çamur içinde, ben yaralı iken hıfz-ı İlahî ile istirahat-i kalp içinde muhafaza edildim.”(1)

Tarihçe-i Hayat isimli eserde ise şu ziyade vardır:

“Üç gülle, ölecek yerine isabet ettiği halde; biri hançerini, diğeri tütün tabakasını delip geçmiş ve kendisine bir zarar vermemiştir.”(2)

Üstad'ın, talebeleriyle birlikte cephede muhafaza olunduğunu iddia etmesi; hiç şüphesiz kendini ön plana çıkarmak ve yüceltmek için değildir. Davasının hak olduğunu ve Kur’an hadimlerinin koruma altında olduğunu ifade sadedindedir.

Bediüzzaman için bu durum bir gurur vesilesi değil, şükür vesilesidir. Bu vaka Allah’ın bir ikramı olduğu için,

“Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!..” (Duha, 93/11)

ayeti gereğince, tahdis-i nimet nevinden bahsedilmesinde hiçbir sakınca yoktur; aksine şükre vesiledir.

Hem bu koruma Üstad'a has değildir. Allah yolunda samimiyetle maddi ve manevi mücahede eden nice mücahid, Allah’ın korumasını, yardımını hissetmiş ve beyan etmiştir. Çanakkale Cephesi’nde Seyit Onbaşı’nın can havliyle kaldırdığı top mermisi bunun yakın tarihteki açık bir örneğidir...

Dipnotlar:

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Lem'a.
(2) bk. Tariçe-i Hayat, İlk Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...