Block title
Block content

"Bir elma, bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misal-i musağğarıdır." cümlesini izah eder misiniz? Kainatın misal-i musağğarı insan değil midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Elma ağacı külldür, elma ise bu ağacın bir cüzüdür. Elma ağacının hayata mazhar olması ve yeşermesi için, bütün kainatın bir fabrika gibi işlemesi ve hareket etmesi gerekir.

Mesela ağacın yeşermesi için hava lazım, su lazım, toprak lazım, güneş lazım, elementler lazım; kainatın komple bir kurgu içinde olması lazım vs. Zira kainat bölünmez ve parçalanmaz bir bütün gibidir, her şeyi her şeyle alakadar ve münasebet içindedir. Kainatın bir parçası çalışmasa burada ağaç hayat bulamaz. Demek ağacın hayatlanması ve yeşermesi, bütün kainat çarklarının işletilmesi ile mümkündür.

Ağaçtan hasıl olan elma ise yine ağaç gibi bir külliyete sahiptir. Zira elma, ağacın küçültülmüş bir modeli, onun bütün özelliklerine sahip bir prototipidir. Ağaçta ne varsa elmada da aynısı vardır. Zaten elmanın içindeki çekirdeğin, ağacın genetik bir haritası olduğunu bugün fen ilimleri de tespit etmiştir. Ayrıca hayatın her ikisinde de bulunması bu levazımatı gerektiriyor. Zira bir hayatın teşekkül etmesi, bütün kainatın çarklarının işlemesi ile mümkündür.

Öyle ise ağaç için nasıl kainat gerekiyor ise, ağaçtan olma elma içinde aynı kainat gerekiyor. Allah, kainattaki bütün sanat ve eserlerine öyle bir imza ve mühür atmış ki, bir sinek ile kainat arasında sanat noktasından hiçbir fark yoktur. Öyle ise elma kiminse kainatta ancak Onun olabilir, önermesi insanı tevhide mecbur ediyor, kör olası maddeci felsefe bunu bir görebilse...

Elma veya elma ağacının kainata bir model olması, hayat sayesindedir. Yani Allah hayat sanatı üstüne öyle bir mühür ve imza vurmuş ki taklidi mümkün değildir.

Elmanın kainatın küçük bir misali olması tamamen hayatın harika karışımının bir sırrıdır. Yani hayat öyle bir macun ki, bu macunun oluşması, bütün kainata ve içindeki sebeplere bakıyor, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...