"Bir fennin veya bir san’atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san’atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ulemasına dahil..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci mesele: Bir fennin veya bir san’atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san’atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ulemasına dahil sayılmazlar."

"Meselâ büyük bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabip kadar hükmü geçmez. Ve bilhassa, maddiyatta çok tevağğul eden ve gittikçe mâneviyattan tebâud eden ve nura karşı gabîleşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir feylesofun münkirâne sözü mâneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir."(1)

Dünyanın en meşhur ve en otoriter bir doktoru, kendi branşı olan tıp ilminde gayet saygın ve sözü geçer olabilir. Ama aynı doktor kendi branşı olmayan mimarlıkta hiçbir ağırlığa ve saygınlığa sahip değildir. Çünkü tıpta uzmanlık mimarlıkta uzmanlığı gerektirmez. Tıp ilminde okyanus gibi olan birisi mimarlık ilminde bir damla bile olamayabilir. Bu yüzden her uzman kendi uzmanlık alanında muteberdir, diğer alanlarda gayet sıradan ve cahil olabilirler.

Halk arasında "Koskoca profesör yanlış yapar mı?" sözü sadece kendi alanı için geçerlidir. O profesör başka alanlarda gayet hatalı ve yanlış içinde olabilir. Bu yüzden okumuş ve uzman insanların dindeki zafiyeti ya da hatası size delil ve güç olmasın. Öyle profesörler var ki abdest almasını dahi bilmez. Böyle profesörlerin dindeki yarım aklına güvenip dinden şüphe etmek, dine karşı mesafeli durmak, akıllıca bir yaklaşım olmaz.

İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi alimler, dini ve felsefi alanlarda uzman olan kimselerdir. Bu yüzden dini konularda bu iki alimin görüşü, dini alanda uzman olmayan bilim adamlarının görüşlerinden daha sağlam daha muteberdir.

Dünyanın en iyi doktoru en iyi mühendisi en iyi mimarı en iyi kimyacısı, dini alanda sıradan bir imam kadar ağır ve muteber değildirler. Bu yüzden bu bilim adamlarının dini inkar etmeleri sizde menfi anlamda bir kuşku uyandırmasın. Çünkü bunların sözü sadece kendi alanlarında geçerlidir.

Özellikle, maddi ilimlerde çok derinleşen, gittikçe manevi alandan uzaklaşan, nura karşı uzaklaşan, körleşen, kabalaşan ve aklı gözüne inen felsefeci ya da bilim adamlarının inkarcı tutum ve davranışları, manevi alanda dikkate ve nazara alınmaz ve sözleri gayet kıymetsizdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...