Block title
Block content

"Bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan sahabe, medeni milletlere muallim olarak diğer memleketlere gönderilirdi." diyor; acaba hayatüs sahabeden müşahhas misaller verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bugün, dünyanın dört bir yanında sahabe mezarlarına rastlıyoruz. Âdeta yıldızların gök yüzüne saçıldığı gibi, sahabeler de dünyanın her tarafına hak ve hakikata tercüman olmak için saçılmışlar. Ve gittikleri yerlerde, imanı ve medeniyeti tesis edip, benzeri olmayan işlere imza atmışlar.

Mesela, Hazreti Muaviye, Suriye’ye; Muaz bin Cebel, Yemen’e; Amr ibn-i As, Mısır’a; Sad bin Ebi Vakkas, İran’a,  Hazreti Ömer  zamanında, bütün medeni devlet ve kavimlerine imanı ve İslam’ı götürmüşler, onlara hem idareci hem mürebbi hem de imamlık etmişler. Onların idaresinde, her şey mükemmel olmuş. Hatta dillere destan iş ve icraatlar yapmışlardır.

Hazret-i Ömer’in devri için: “Kurt, koyunla barış içinde yaşar.” darbı mesel olarak tarihe geçmiştir. Adaleti, insanlığa rehber olmuştur. Hazreti Muaviye’nin Suriye’deki hizmetleri ve ulaştığı iktisadi seviye dillere destandır.

Daha buna benzer gelişmelerden, her sahabenin hayatında binlerce örnek vardır. Bütün bu kemalat ve güzelliklerin hepsi  onların mürebbi ve hocası olan Hazreti Peygamber (a.s.m) in kemalat ve güzelliğinin bir yansımasıdır.

Resulullahı (a.s.m) öldürmek üzere zehirli kılıcıyla ve zehirli kalbiyle yola çıkan Ömer’in, Resulullah ile yüz yüze gelmesi ile âdeta manen yıkanmış ve bütün kötülüklerden arınmış olarak başka bir Hz. Ömer (ra)’e inkılap etmesi ve insanlık tarihinde adaletin ve hakkaniyetin sembolü olması en bariz bir örnektir.

Evet, örnek istersen: İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer, yeterli bir delildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...