Bir günlük okumayı veya derse gitmeyi aksatmak tedenni etmek manasını mı taşıyor? Hizmet ve talebelik ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan sürekli terakki ve tedenni halindedir. Yani insan, durduğu yerde sabit kalmıyor, sürekli bir mücadele ve mücahede içindedir. Bu manaya şu hadis işaret ediyor:

“İki günü müsavi olan ziyandadır.”(1)

Demek insan bu mücadelesini bir an terk etse, manen de o an tedenni eder.

Risale-i Nur talebeliğinin çok derece ve mertebeleri vardır. İnsan bu talebelik mertebeleri arasında gayret ve mücadelesine göre mevki alır. Gayreti ve mücadelesi yüksek olan, yüksek mevkilere çıkar, az olan, derece olarak sukut eder. Ortada bir yerde sabit kalmak manası yoktur. Hatta Allah korusun, talebeliğin dairesinden çıkmaya kadar gidebilir. Bu yüzden vazifemizi terk etmemeliyiz.

Yazmak, o dönem itibarıyla en önemli vazifelerin başında geliyordu. Ama zamanla yeni hizmet sahaları açıldı ve bu eserlerin yayılmasına vesile olan herkes, hissedardır. "Bence yazmak halen en önemli ve birinci hizmettir." diyenler varsa, onlar da yazmaya devam ederler.

İnsan, hizmeti kadar hissedar olur. Bir günlük Kur'an veya tefsirini okumayan, elbette ki, o gün için sevap da alamayacaktır. Yoksa, bir gün Kur'an okumayan dinden çıkmak demek değildir. Veya Nur talebeliğini kaybeder demek değildir; yalnızca hissesi azalır.

(1) bk. Zeynu’l-Iraki, Tahricu Ahadisi’l-İhya, -İhya ile birlikte-, IV, 335.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...