"Bir günü, bir devre-i hükûmetinde öyle büyük icraat yapar ki, üç yüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir senede, otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci tevili ise: Hem Büyük Deccalın, hem İslam Deccalının üç devre-i istibdatları manasında üç eyyam var. 'Bir günü, bir devre-i hükûmetinde öyle büyük icraat yapar ki, üç yüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir senede, otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır.' diye, gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş."(1)

Bazı siyasi ve sosyal icraatlar vardır ki bunların icra edilmesi ve bir topluma yerleştirilmesi çok uzun zamanlar gerektirir. Deccal çıktığında, çok uzun zamanlarda yapılacak işleri çok kısa zamanda yaparak olağanüstü bir tavır sergileyecek. Yani deccalın manevi tahribatı çok travmatik bir şekilde olacak, anlamına geliyor.

Travma, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanıyor.

Burada Üstadımız hadiste geçen her bir günü, deccalin birer dönemi olarak tevil ediyor. Buna göre;

İlk dönem olan birinci gününde 300 yıllık, değişim ve gelişim sağlanacaktır. İtikadı bilimsel anlamda ve alışılmışlığın çok ötesinde bozmaya ve yerine yine bilime dayalı bir inanç ve itikat yerleştirmeye çalışacaktır. Normal zamanda 300 yıl yapılabilecek toplumsal değişimlerdir. Fakat deccal bunları çok kısa bir dönemde icra edecektir.

İkinci dönemde ise, bunların tatbikini sağlama ve temin etme ameliyesidir ki, bunlar 30 yılda yapılamayacak işlerdir. Okullarda, mahallerde, halk eğitim merkezlerinde bitrinci dönemde yapılmış icraatların hayata kazandırılmasına çalışılacaktır. Bozulan itikadın hayata yansıması ve her evde kabul görmesi gibi mühim icraatlar bu dönemde icra edilecektir.

Üçüncü dönemde ise, faaliyetleri yavaşlar ve iş kalitesi düşmeye başlar. Bu dönemde yine zulmüne ve yanlış icraatlara devam ederse de birinci ve ikinci dönem gibi tesirli değildir. Yine de ilk dönemde yaptığı icraatların meyveleri hükmünde olan eserleriyle işleri bir cihetle yolunda gider.

Dördüncü dönemde ise, hem gücü tükendiğinden hem de insanlığa sunduğu yaşayış ve düşünce biçiminin kalitesizliği cihetiyle faaliyetleri adileşir. Daha bir şey yapamaz ve günden güne tesirini ve gücünü kaybetmeye ve gerilemeye başlar.

İlk üç dönem, "çok uzun zamanlarda yapılamayacak işleri kısa bir zamanda yapacak" anlamına geliyor. Ahlaki ve fikri değişimler hep bu kabilden icraatlara birer örnektirler.

1) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...