"Bir hadîste ferman etmiş ki: 'Bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahrâ dolusu kırmızı koyun, keçilerden daha hayırlıdır.' " İzah eder misiniz, hidayete gelmek maddi şeylerle kıyaslanabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun ve keçilerden daha hayırlıdır."(1)

Bu hadiste, bir kişinin imanına ve hidayetine vesile olmak, sahra dolusu koyunu sadaka vermekten daha hayırlıdır deniliyor. Yoksa sahra dolusu koyununun bizzat kendisi ile bir kıyaslama yapılmıyor.

Bir insanın ebedi saadetinin kurtulmasına vesile olmak, değil sahra dolusu koyunu tasadduk etmekten, belki güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı bir sevaptır. Çünkü sahra dolusu koyunu tasadduk etmek ne kadar büyük bir sevap olmuş olsa da mahdut ve sınırlıdır. Ama hidayetine vesile olduğun kişinin saadeti mahdut ve sınırlı değil ebedidir. Yani o kimsenin sana olan şükran ve minneti ebedi bir değerdir.

(1) bk. Sahihi Buhari, 3/57; ez-Zühd İbnül Mübarek 1/484; El-Fethül Kebir 1/282; Buhari, Müslim ve Müsned'i Ahmed'den nakil;İhya-u Ulum, I/9.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Madem imana gelmekle, koyunlari sadaka etmek kiyaslanmiyor , o halde neden imana gelmek sahra dolusu koyundan hayırlıdır , deniyor .Hayırlı olarak denmesi kıyası göstermiyor mu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
FatimaGül
Bu hadiste "kırmızı" kelimesinin kullanılma özelliği nedir ? neden kırmızı ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sahralar dolusu koyunu kıyas etmekle bu koyunları tasadduk etmekten hasıl olan sevabın kıyas edilmesi farklı şeylerdir. Hadiste hidayete vesile olmanın tasadduktan hasıl olan sevaptan daha büyük bir sevap kazandırıldığı ifade ediliyor ve kıyas bu şekilde yapılmaktadır. Kırmızı ifadesi ise koyunun fiyat açısından değerli olduğuna bir kinayedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
Bu Hadisi Şerif Huneyn Savaşı sonrası ele geçirilen bol ganimetlerin dağıtımında;Resulullahın asm yeni müslüman olmuş sahabilere bol ihsanda bulunması üzerine ,Münafıkların nifak çıkarmalarını önlemek için çok önce müslüman olmuş Sahabilerin maneviyatlarını tahkim etmek amacıyla söylenmiştir.Bazı kaynaklarda ''sahralar dolusu kızıl koyunun sırtındaki tüylerden daha efdaldir'' olarak da geçmektedir. Burada ilk akla gelen elbette ''Sadaka etmekten hasıl olan taat''akla gelmektedir.Ama; konu İman olduğunda mütalaanın rengi de değişmektedir.İMAN:YARATILIŞA namütenahi anlam veren sihirli kelime .İMAN olmaz ise insanın ne kıymeti olabilir.'' Dualarınız olmaz ise ne ehemmiyetiniz var.''İns ve Cinsi bana ibadet etsinler diye yarattım'' ilahi beyanlarının tek kelimelik İZAHI= İMAN.Bir gün Resulullah asm AİŞE validemizin kucağına başını koymuş yıldızları seyrederken; Aişe--Ne kadar çok yıldız var der.Resulullah asm--Ümmetimden biri var ki her gün ondan yükselen taat daha çoktur.Aişe--Babam mı? Resullullah--Babanınki bunun yüz mislinden fazladır. der.. İMAN işte böyle bir şeyin anahtarıdır.İMAN dan hasıl olan İlahi makamı sadaka ile mütalaa etmekten ziyade nihayetsiz şeylerle (sayılamayacak kadar çok,nihayetsiz , cennet gibi) mütalaa etmek daha anlamlı olur kanaatindeyim.Selam ve dua ile.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur

Kırmızı/Kızıl koyun oranın değerli olan koyun türüdür.

Koyun Irkları; Acıpayam koyunu Akkaraman koyunu Asaf koyunu Bafra koyunu Bandırma koyunu Çapar koyunu Çine Çaparı koyunu Dağlıç koyunu Gökçeada koyunu Güney Karaman koyunu Hasak koyunu Hasmer koyunu Herik koyunu Hemşin koyunu İvesi koyunu Kamakuyruk koyunu Karacabey Merinos koyunu Karayaka koyunu Kıvırcık koyunu Malya koyunu Menemen koyunu Morkaraman koyunu Norduz koyunu Ödemiş koyunu Orta Anadolu Merinos koyunu Pırlak (Pırıt) koyunu Ramlıç koyunu Sakız koyunu Sönmez koyunu Tahirova koyunu Tuj koyunu Türk Geldi koyunu Bergamasca koyunu Bizet koyunu Border Leicester koyunu Bovec koyunu Charolais koyunu Cheviot koyunu Churro koyunu Columbia koyunu Corriedale koyunu Cotswold koyunu Doğu Friz koyunu Damare koyunu Dorper koyunu DorsetDown koyunu DorsetHorn koyunu Exmoor Horn koyunu Fin koyunu Gotland koyunu Gözlüklü koyunu Gri Yüz koyunu Hampshire koyunu Han koyunu Herdwick koyunu Hissar koyunu Iceland koyunu Ile de France koyunu Jacop koyunu Kamerun koyunu Karaburun koyunu Karagül koyunu Katahdin koyunu Lacaune koyunu Langhe koyunu Leicester koyunu Lincoln koyunu Güncel Meatmaster koyunu Merinos koyunu Moorschnucke koyunu Norflok Horn koyunu Ouessant koyunu Oxford koyunu Panama koyunu Persian koyunu Polwarth koyunu Racka koyunu Rambouillet koyunu Rhon koyunu Romanov koyunu Romandale koyunu Romney koyunu Güncel Rough Fell koyunu Ryeland koyunu Santa cruz koyunu Scotish Blackface koyunu Shropshire koyunu Skopelos koyunu Skudde koyunu Soutdown koyunu Suffolk koyunu Targhee koyunu Texel koyunu Güncel Texel Blue koyunu Yeni içerik Tilki koyunu Wensleydale koyunu Wurttemberg koyunu Van Rooy koyunu Vendeen koyunu Zwarbles koyunu Aoudad koyunu Mouflon koyunu Soay koyunu türleri var.

Kırmızı/Kızıl/Hamr türü de bu koyun familyasından değerli bir koyun olması hasebiyle ifade edilmiştir. Koyun zaten deri manasını, et manasını, süt manasını da içerir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur
sahralar dolusundan anlaşılan bir mana ise; dünyanın bütün mal, mülk, servetidir. yani iman dünya ve içinde ki mal mülkten daha hayırlıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
Maşaallah İhlas Nur Kardeşimiz Dünyanın bütün koyun cinslerini saymış.Bir kardeşimiz de Kızılkoyundan kinaye niçin Kırmızı /kızıl diye Hadisi Şerifte zikredilmesini sormuş. O dönemde çölde hayat bu günkünden de zordu.Çöl Arslanı denilen bir tür yırtıcı hayvanlar da mevcuttu.Hz. Hamza'nın ra Aslan avladığını biliyoruz.İyi bir avcı idi.O dönemde Arabistan da ekseriyetle kızıl koyun yaşıyordu.Zira tüyleri çöl kumuna yakın olduğundan tabii bir kamufulaj vazifesi görüyordu. Otun az yetiştiği açık çöl tepelerinde aynı renkteki koyunların yaşaması yetiştirilmesi gayet mantıklı.Diğer yandan bu koyunlardan elde edilen yapağıdan mamul çadır ve kıyafetlerde İnsan için aynı görevi görüyordu. Bu koyun türü uzun yolculuklara da dayanıklıdır.Bu gibi sebeplerden o zamanın Arabistanın da çok değerli idiler.Kısacası Resulullah asm Efendimiz Koyunun rengini bir değer ölçüsü olarak kullanmıştır.Sırtındaki tüyler ile de Elde edilecek uhrevi kazancın sınırsız olduğunu belirtmişlerdir.Bu güzel Sünneti Seniyye bizim de hayatımızın ölçüsü olur İnşallah.Hiç bir mülahazaya dalmadan hiç olmaz ise bir insana Hakkı ve hakikati izah etmeyi,anlatmayı ve böyle yüce bir Lütufla Rabbimizin bizi mükafatlandırması için dua etmeliyiz.Zira biliyoruz ki İman ,Hidayet yolu da Allahtandır.Biz sadece Rabbimizin Dilemesi ile vesile olabiliriz. O da bizden değil Allah'ın biz zayıf Kullarını Af etmek adına ihsan ettiği bir Keremdir.İşte Sevgili Üstad Lezzetli Üzüm tanelerinin Hasiyeti kuru çubuğunda aranmaz derken ( Mektubat-Ararat dağı patlaması ve Tahdidi Nimet bahsi)) bu gerçeğe işaret etmektedir. Bu da tam bir İhlas ve sadakat ile olabilir.Hayırlı geceler.Cumanız mübarek olsum
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...