Block title
Block content

"Bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık zerreler olmak için hayattar ve mânidar olmaktır." Nurlanacak zerreler tüm zerreler midir, yoksa küre-i arzdakiler tek mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, kainata terakki ve tekemmül verdiğinden, hiçbir şey yeknesak, hareketsiz ve sabit olarak yerinde kalmıyor. Sürekli hareket ve gelişme içinde kainatı çalkalıyor. Her zerre için bir kemal noktası tayin edilmiş, oraya varana dek zerreler tahrik ediliyor.

Hareket ve kemal ise, ilkelden mükemmele doğru olduğundan, her şey ilkelden mükemmele doğru gidiyor. Mesela bir çocuk, ilk olarak ilkokul da nurlanır, sonra orta okul, lise, yüksek okul ve hakeza mükemmele doğru ilerler. Her yerdeki nurlanma farklı olur.

Zerre de ilkelden mükemmele doğru nurlanarak gider. Başta, camit varlık bünyesinde talim eder, sonra hayatlı bir vücuda girer, sonra ruhlu bir mertebeye çıkar, en nihaytinde şuurlu bir mevkiye ulaşır. Yani insan vücuduna nefer olur. Ve oradan da beyin, kalp gibi yukarılara doğru ilerler. Her mevki ve makamda nurlanmak manası farklı olur. Ve bulunduğu bünyenin hasiyetine sahip olur.

Lakin kainattaki bütün zerrelerin hayat çarkına girip hayatlanması, insan bedenine girip nurlanması kabil görülmüyor. Ama bu, diğer zerrelerin kemalsiz ve nursuz olduğu anlamına da gelmiyor. Her zerre kametince terakki ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...