"Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır." "Hikmet" ile "illetin" ayrı olmasını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazın vücuda ve sağlığa faydalı olması bir hikmet iken, namazın Allah’ın emri ile farz olması ise bir illettir (ana neden).

Orucun mideye ve sağlığa çok faydalı olması orucun hikmeti iken, orucun Allah’ın emri ile farz bir ibadet olması ise illettir.

Hikmet fayda ve menfaat anlamına gelirken, illet ise o şeyi gerekli ve farz kılan emir ya da yasaktır.

Namaz ve orucu gerekli yani farz kılan şey Allah’ın emridir, hikmetli kılan şey de bu ibadetlere takılan menfaat ve faydalardır.

Söz gelimi bu ibadetlerdeki fayda ve menfaatler bir şekilde ortadan kaybolsa, bu ibadetlerin gerekliliği yani farz bir görev olma özelliği kaybolmaz, aynen devam eder. Çünkü bu ibadetleri gerekli kılan ana sebep, faydası değil Allah’ın emri idi.

Mutezile, ibadetin faydası kalkarsa ibadette kalkar diyor. Çünkü bu ahmaklara göre ibadetin ana nedeni Allah’ın emri değil ibadetteki menfaatlerdir. Yani fayda yoksa ibadet de yoktur.

Ehl-i sünnet ise, ibadetin ana nedenini Allah’ın emri olarak görüyor. Dolayısı ile ibadetteki fayda ve menfaat ortadan kalksa bile, ibadet yine geçerli ve gereklidir.

İbadet tek bir şekilde geçersiz kılınabilir, o da Allah’ın emridir.

Bu arada ibadet, Allah’ın bütün emirlerine uyma ve yasaklarından sakınmak anlamına geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...