"Bir insanın, vazifesi itibarıyla bir şahsiyeti bulunur ki, hakikî şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakikî lâyıksa ve tam müstaid ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur." Hem ihtilaf hem yakınlık nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlâkı gösteriyorlar. Meselâ, büyük bir memurun, memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki, vakar iktiza ediyor, makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Meselâ, her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti, makamın aksiyle bazı ahlâkı istiyor ki, ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse, tekebbür olur. Ve hâkezâ..."

"Demek bir insanın, vazifesi itibarıyla bir şahsiyeti bulunur ki, hakikî şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakikî lâyıksa ve tam müstaid ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müstaid değilse, meselâ bir nefer bir müşir makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer; o neferin şahsî, âdi, küçük hasletleri, makamın iktiza ettiği âli, yüksek ahlâkla kabil-i telif olamıyor."(1)

İnsanın şahsiyeti ile bulunduğu makam birbirine yakın ise, makam ile şahsiyet birbirini teyit ve takviye eder. Makam şahsiyete şahsiyet makama yakışır ve tam bir ahenk oluşur.

Lakin makam yüksek şahsiyet düşük profilli ise, o zaman uyumsuzluklar ve yapmacık haller oluşur. Çünkü düşük şahsiyet yüksek makamı tam dolduramadığı için, kişi makama uyum sağlama adına suni ve yapmacık hallere girmeye başlar. Bu da insanlar nazarında istiskale (iticiliğe) neden olur. Bu yüzden makam ile şahsiyet arasında aşırı bir uçurum olamamalıdır.

Asker seviyesinde bir adam mareşal makamına oturtulursa o makamı alçaltır, o makamın izzetini muhafaza edemez.

Üstad Hazretleri kendini nefer, Risale-i Nur'un tecdit hareketini ise müceddidlik makamında görüyor; kendini bu makama layık görmüyor. Üstadımızın bu bakış açısı ne denli mütevazi ve ne denli acz ve fakr haletini benimsediğini gösteriyor. Yoksa Üstadımızın şahsiyet profili ile müceddidlik makamı, hatta mehdilik makamı tam bir uyum ve ahenk içindedir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...