Block title
Block content

"Bir istikbal-i siyasî yaptırır, muhteşem bir imtihan-ı ulvî neticesinde bir mecma-ı âlide onu taltif eder, liyakatini ilân eder." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem muktedir, hem sadık bir memurunu taltife liyakatini biliyor. Fakat hususî ilmiyle, hususî telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki, haşmet-i saltanat ve tedbir-i hükûmet ünvanıyla mükâfata istihkakını teşhir etmek için bir meydan-ı müsabaka açar, vezirine emreder, ahaliyi temâşâya davet eder. Bir istikbal-i siyasî yaptırır, muhteşem bir imtihan-ı ulvî neticesinde bir mecma-ı âlide onu taltif eder, liyakatini ilân eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et."(1)

"İstikbal-i siyasî" güç ve hakimiyet gösterisinde bulunmak anlamına geliyor. Devletler veya siyasiler, kendi güç ve iktidarını dost ve düşmana ilan etmek için bir takım nümayiş ve gösterilerde bulunurlar ki buna istikbal-i siyasi denmektedir.

Allah, isim ve sıfatlarını göstermek ve ilan etmek için kâinatta muazzam bir sergi haşmetli bir tecellide bulunuyor. Kendi kudret ve saltanatını nazarlara takdim etmek için, muazzam kanunlar büyük prensipler tesis ediyor.

Mesela, Peygamber Efendimiz (asv) ile mi'rac gibi bir nümayişe gerek kalmadan özel ve sessizce konuşabilirdi. Ama hem habibinin katındaki değerini göstermek hem de mahlukatının katmanları duyurmak için mi'racı tertip etmiştir.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...